Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A tűzgyújtás szabályai

Tűzgyújtási szabályzat

 

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2019.(VI.05.) önkormányzati rendelete  

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2014.(X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének d.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a közösségi együttélés alapvető szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:

„ Tiszalök Város közigazgatási területén a belterületi és lakott külterületi ingatlanok használata során keletkezett növényi hulladékot szabadtéren égetni minden naptári év március és április hónapokban, valamint szeptember és október hónapokban lehet

2.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 

Gömze Sándor                                                                                Mező József

             polgármester                                                                                        jegyző

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2019. június 5-én megtörtént.

 

 

A régi hatályon kívül helyezett rendelet :

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2014.(X.01.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése rendelkezik a településen a tűzgyújtásról az alábbiak szerint :

”  Tiszalök Város közigazgatási területén a belterületi és lakott külterületi ingatlanok használata során keletkezett növényi hulladékot szabadtéren égetni csak minden naptári év március hónap utolsó hét napján és április hónap első hét napján, valamint szeptember hónap utolsó hét napján és október hónap első hét napján lehet. “

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt