Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

11-2016.(XI.03.) A 2016. évi költségvetés I. számú módosításáról

 

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

11/2016. (XI.03.) önkormányzati

rendelete

 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.18.) rendeletének I. számú módosításáról

 

Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

  1. §

 

(1) A 2016. január 1. és szeptember 30 között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

 

Költségvetési bevételét

 

164 099 E Ft-tal

 

Költségvetési kiadását

 

164 099 E Ft-tal

 

 

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

 

módosított költségvetési bevételét 1 067 397 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 1 067 397 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési

           felhalmozási

1 067 397 E Ft-ban

   960 012 E Ft

   107 385 E Ft

 

állapítja meg.

 

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

 

960 012  E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
                454 244 E Ft Személyi juttatások
                99 291 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
               314 022 E Ft Dologi kiadások
                48 140 E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
                26 105 E Ft Egyéb működési célú kiadások
  …………………….E Ft –          ebből:  Elvonások és befizetések
     …………………….E Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
    …………………….E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
    …………………….E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
    …………………….E Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
    …………………….E Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
    …………………….E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
    …………………….E Ft                    Árkiegészítések, támogatások
      …………………….E Ft                    Kamattámogatások
       ……………………E Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
     107 385  E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
                 42 685 E Ft Beruházások
    …………………….E Ft –          ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás
                 64 200 E Ft Felújítások
    …………………….E Ft         –       ebből:  EU-s forrásból felújítás
   …………………….E Ft Egyéb felhalmozási kiadások
   …………………….E Ft –          ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
   …………………….E Ft                     Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
        ……………………E Ft                     Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
       …………………….E Ft                          Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
       …………………….E Ft                          Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
       …………………….E Ft                          Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
       …………………….E Ft                           Lakástámogatás
        ……………………E Ft                           Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
                      3 500 E Ft Tartalék
                    12 510 E Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

 

  1. §

 

A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzati kiadásokon belül a közhasznú foglalkoztatás és a START program kiadásait és költségvetési létszámait az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület.

a.)        Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2016. évi működési kiadási előirányzatát: 127 511 e Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                      84 486 e Ft-ról            nem változik

– munkaadókat terhelő járulékokat:   22 800 e Ft-ról            nem változik

– dologi kiadásokat:                           16 380 e Ft-ról            nem változik

– felújítások és beruházások:                   195 e Ft-ról            3 845 e Ft-ra

– költségvetési létszámát:                               33 fő.

b.)        Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi működési kiadási előirányzatát: 22 309 e Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                         9 203 e Ft-ról           nem változik

– munkaadókat terhelő járulékokat:      2 477 e Ft-ról           nem változik

– dologi kiadásokat:                           10 414 e Ft-ról           10 314 e Ft-ra

– felújítások és beruházások:                          0 e Ft-ról              315 e Ft-ra

– költségvetési létszámát:                               4 fő

c.)        Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működési kiadási előirányzatát: 103 079 e Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                      59 608 e Ft-ról            63 258 e Ft-ra

– munkaadókat terhelő járulékokat:   16 529 e Ft-ról            17 519 e Ft-ra

– dologi kiadásokat:                           24 505 e Ft-ról            21 502 e Ft-ra

– költségvetési létszámát:                               25 fő

d.)       Önállóan működő Városüzemeltetési Intézmény 2016. évi működési kiadási előirányzatát: 213 760 e Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                         42 350 e Ft-ról         nem változik

– munkaadókat terhelő járulékokat:      11 400 e Ft-ról         nem változik

– dologi kiadásokat:                           154 960 e Ft-ról         nem változik

– felújítás és beruházási kiadások:           5 050 e Ft-ról         nem változik

– költségvetési létszámát:                                26 fő

e.)        Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2016. évi működési kiadási előirányzatát: 96 974 e Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                         27 704 e Ft-ról         31 852 e Ft-ra

– munkaadókat terhelő járulékokat:        7 479 e Ft-ról           8 600 e Ft-ra

– dologi kiadásokat:                              47 750 e Ft-ról         56 522 e Ft-ra

– költségvetési létszámát:                       7 fő.

f.)        Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START programok foglalkoztatásának 2016. évi működési kiadási előirányzatát: 194 936 e Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                         92 815 e Ft-ról         163 750 e Ft-ra

– munkaadókat terhelő járulékokat:      12 610 e Ft-ról           22 186 e Ft-ra

– dologi kiadásokat:                                5 000 e Ft-ról         nem változik

– felújítások és beruházások:                          0 e Ft-ról        4 000 e Ft-ra

– költségvetési létszámát:                        150 főről                230 főre

g.)        Önállóan működő Idősek Gondozó Központja 2016. évi működési kiadási előirányzatát:  44 406 e Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                         43 671 e Ft-ról         19 638 e Ft-ra

– munkaadókat terhelő járulékokat:      12 052 e Ft-ról           5 330 e Ft-ra

– dologi kiadásokat:                              40 389 e Ft-ról         19 348 e Ft-ra

-felújítások, beruházások:                              0 e Ft-ról                90 e Ft-ra

– költségvetési létszámát:                       23 fő

h.)        Önállóan működő Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi működési kiadási előirányzatát: 6 854 e Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                         11 262 e Ft-ról         4 814 e Ft-ra

– munkaadókat terhelő járulékokat:        3 040 e Ft-ról         1 300 e Ft-ra

– dologi kiadásokat:                                3 124 e Ft-ról            740 e Ft-ra

– költségvetési létszámát:                       4 fő

i.)          Önállóan működő Egyesített Szociális Intézmény 2016. évi működési kiadási előirányzatát: 73 313 e Ft-ban

Ebből:

  • személyi juttatásokat: 0 e Ft-ról         35 046 e Ft-ra
  • munkaadókat terhelő járulékokat: 0 e Ft-ról           9 464 e Ft-ra
  • dologi kiadásokat: 0 e Ft-ról         27 818 e Ft-ra
  • felújítások, beruházások: 0 e Ft-ról              985 e Ft-ra
  • költségvetési létszámát: 27 főre változik

 

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a  1.1-től a 7 sz. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

 

  1. §

 

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

 

Gömze Sándor                                                                                Mező József

             polgármester                                                                                        jegyző

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. november 3-án megtörtént.

 

 

                                                                                                          Mező József

jegyző

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt