11-2017.(XI.03.) Ktg.rendelet I.számú módosítása

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2017. (XI.03.) önkormányzati

rendelete

 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.21.) rendelet módosításáról

 

  1. §

 

(1) A 2017. január 1. és szeptember 30 között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

 

Költségvetési bevételét

 

99.213.241 Ft-tal

 

Költségvetési kiadását

 

99.213.241 Ft-tal

 

 

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

 

módosított költségvetési bevételét 2.626.419.418 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 2.659.743.336 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét

  -ebből működési hiány

            felhalmozási hiány

     33.323.918 Ft-ban

     33.323.918 Ft

                     0 Ft

 

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

 

916.903.700 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
    484.043.700 Ft Személyi juttatások
     91.370.000 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
    276.085.000 Ft Dologi kiadások
    46.500.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
    18.905.000 Ft Egyéb működési célú kiadások
    5.850.000 Ft –          ebből:  Elvonások és befizetések
        …………………….Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
    …………………….Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
    …………………….Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
    6.605.000 Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
    …………………….Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
    …………………….Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
    …………………….Ft                    Árkiegészítések, támogatások
        …………………….Ft                    Kamattámogatások
         6.450.000 Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
1.723.764.475 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
    1.644.442.599 Ft Beruházások
   1.633.415.599 Ft –          ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás
    79.321.876 Ft Felújítások
    62.821.876 Ft         –       ebből:  EU-s forrásból felújítás
   …………………….Ft Egyéb felhalmozási kiadások
   …………………….Ft –          ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
   …………………….Ft                     Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
        ……………………Ft                     Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
       …………………….Ft                          Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
       …………………….Ft                          Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
       …………………….Ft                          Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
       …………………….Ft                           Lakástámogatás
        ……………………Ft                           Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
       3.500.000 Ft Tartalék
       15.575.161 Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

 

  1. §

 

A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzati kiadásokon belül a közhasznú foglalkoztatás és a START program kiadásait és költségvetési létszámait az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület.

a.)        Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2017. évi működési kiadási előirányzatát: 127 059 000 Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                      90 226 000 Ft-ról       nem változik

– munkaadókat terhelő járulékokat:   20 258 000 Ft-ról       nem változik

– dologi kiadásokat:                           16 425 000 Ft-ról       nem változik

– felújítások és beruházások:                   150 000 Ft-ról       nem változik

– költségvetési létszámát:                               33 fő.

b.)        Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi működési kiadási előirányzatát: 24 602 000 Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                         11 057 000 Ft-ról    nem változik

– munkaadókat terhelő járulékokat:        2 978 000 Ft-ról    nem változik

– dologi kiadásokat:                             10 567 000 Ft-ról    nem változik

– felújítások és beruházások:                                 0 Ft-ról     nem változik

– költségvetési létszámát:                               4 fő

c.)        Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési kiadási előirányzatát: 102 595 000 Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                      66 963 400 Ft-ról       69 313 400 Ft-ra

– munkaadókat terhelő járulékokat:   14 522 500 Ft-ról       14 977 500 Ft-ra

– dologi kiadásokat:                           18 505 500 Ft-ról       17 905 000 Ft-ra

– felújítások és beruházások:                   300 000 Ft-ról             400 000 Ft-ra

– költségvetési létszámát:                               25 fő

d.)       Önállóan működő Városüzemeltetési Intézmény 2017. évi működési kiadási előirányzatát: 167 170 000 Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                         40 430 000 e Ft-ról  44 630 000 Ft-ra

– munkaadókat terhelő járulékokat:        9 042 000 e Ft-ról    9 907 000 Ft-ra

– dologi kiadásokat:                           115 148 000 e Ft-ról   nem változik

– felújítás és beruházási kiadások:           2 550 000 Ft-ról      nem változik

– költségvetési létszámát:                                21 fő-ről               22 fő-re

e.)        Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2017. évi működési kiadási előirányzatát: 101 161 300 Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                         35 070 700 Ft-ról    38 639 300 Ft-ra

– munkaadókat terhelő járulékokat:        7 547 000 Ft-ról      8 317 000 Ft-ra

– dologi kiadásokat:                              48 205 000 Ft-ról    54 205 000 Ft-ra

– költségvetési létszámát:                                 6 fő.

f.)        Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START programok foglalkoztatásának 2017. évi működési kiadási előirányzatát: 168 897 500 Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                         146 754 000 Ft-ról  nem változik

– munkaadókat terhelő járulékokat:        16 143 500 Ft-ról  nem változik

– dologi kiadásokat:                                  6 000 000 Ft-ról  nem változik

– felújítások és beruházások:                                   0 Ft-ról   nem változik

– költségvetési létszámát:                               150 fő

g.)         Önállóan működő Egyesített Szociális Intézmény 2017. évi működési kiadási előirányzatát: 160 375 000 Ft-ban

Ebből:

  • személyi juttatásokat:     78 224 000 Ft-ról   83 424 000 Ft-ra
  • munkaadókat terhelő járulékokat: 17 645 000 Ft-ról   18 789 000 Ft-ra
  • dologi kiadásokat:     43 179 000  Ft-ról  55 835 000 Ft-ra
  • felújítások, beruházások:       1 327 000 Ft-ról     2 327 000 Ft-ra
  • költségvetési létszámát:            30 fő-ről          37 fő-re változik

 

 

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1. sz-tól a 6. sz-ig mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

 

  1. §

 

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

 

 

 

 

Gömze Sándor                                                                                Mező József

             polgármester                                                                                        jegyző

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2017. november 3-án megtörtént.

 

 

                                                                                                          Mező József

jegyző

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt