Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

12-2016.(XI.03.) A gyermekek napközbeni ellátásának keretében bizttosított gyermekétkeztetés térítési díjáról, valamint a bölcsődei gondozási díj bevezetéséről-a 9-2016.(III.07.) önk.rend.módosításáról

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

12/2016.(XI.03.) önkormányzati

rendelete

 

A gyermekek napközbeni ellátásának keretében biztosított gyermekétkeztetés térítési díjáról, valamint a bölcsődei gondozási díj bevezetéséről szóló 9/2012.(III.07) számú rendelet módosításáról

 

 

Tiszalök Város önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésének e) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (l) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

 

  1. §.

 

A gyermekek napközbeni ellátásának keretében biztosított gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 9/2012.(III.07) számú rendelet 2. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

  1. §

 

„2.§. A bölcsődei ellátásnál az intézményi gondozási díjat nulla forintban állapítja meg.”

 

  1. §

 

(l) Ez a rendelet 2017. január 1-jén napján lép hatályba.

 

 

Gömze Sándor                                                                                Mező József

             polgármester                                                                                        jegyző

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. november 3-án megtörtént.

 

 

                                                                                                          Mező József

jegyző

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt