Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Termőföld bérbeadás

Az ügytípus általános jellemzője

Termőföld haszonbérbeadása

a termőföld magánszemély tulajdonosa vagy haszonélvezője által egy vagy több évre, írásban kötött megállapodás alapján, bérleti díj ellenében mező-, erdőgazdasági, illetve halászati hasznosításra történő földterület bérbeadás

Az adó alapja

A magánszemély termőföld-bérbeadásból származó bevételének (ide értve a földjáradékot is) egésze.

Az adó mértéke

a 2005. előtti évekre az éves bevétel 20 %-a, azt követően az éves bevétel 25 %-a.

Adózás típusa:

önadózás, jövedelme adóját, a magánszemély állapítja meg, vallja be és fizeti meg. Ha a bevétel kifizetőtől származik, akkor az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg. Ha a kifizető elmulasztotta az adó levonását, vagy a bérleti díjat természetben fizette ki, az adókötelezettséget a magánszemélynek kell teljesíteni

Mentesség

Mentes az adó alól a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet eléri.

Bevallás határideje

Magánszemély esetében:

a jövedelem megszerzését követő év március 20-ig

Kifizető esetében:

a levonás évét követő év február 25-ig

Befizetés határideje

Magánszemély esetében:

a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-ig

Kifizető esetében:

A kifizetést követő hónap 12. napjáig

Illetékesség

Eljáró adóhatóság: a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság.

Ügyintéző személy/szervezet

Polgármesteri Hivatal – földszint 8. iroda; +36 42 578 507
Ügyfélfogadás
Hétfő 08:0012:00
Kedd 08:0012:00
Szerda 08:0016:00
Csütörtök 08:0012:00
Péntek 08:0012:00

Kapcsolódó jogszabályok

  • A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 9.4.1. és 9.4.2 pontja
  • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 176. §
Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt