Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

15-2016.(XII.29.) A helyi adókról

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2016. (XII.29.) önkormányzati

rendelete

 

A helyi adókról

 

Tiszalök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 5-6.§-ában, 43. § (3) bekezdésében és 45.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

 1. Fejezet

Általános rendelkezések

 1. § Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén az alábbi adókat vezeti be határozatlan időre:
 2. a) építményadó (2011. július 1. napján került bevezetésre),
 3. b) magánszemélyek kommunális adója (1991. június 1. napján került bevezetésre),
 4. c) idegenforgalmi adó (2011. július 1. napján került bevezetésre),
 5. d) helyi iparűzési adó (1991. július 1. napján került bevezetésre).

 

 

 1. Fejezet

Építményadó

 1. Az adó alapja
 2. § Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

 

 1. Az adó mértéke

 

 1. § Az építményadó évi mértéke, ha az adótárgy hasznos alapterülete:
 2. a) a 400 m2-t nem haladja meg 400 Ft/m2,
 3. b) a 400 m2-t meghaladja, de nem haladja meg az 1000 m2-t 300 Ft/m2,
 4. c) az 1000 m2 meghaladja 200 Ft/m2.


 1. Adómentesség

4.§ Mentes az adófizetési kötelezettség alól a nem vállalkozói üzleti célt szolgáló:

 1. a) a Htv. 52. § 8. pontja szerinti lakás,
 2. b) a Htv. 52. § 20. pontja szerinti üdülő,
 3. c) a Htv. 52. § 50. pontja szerinti melléképület és melléképületrész,
 4. d) a társasház közös használatú helyisége,
 5. e) a Htv. 52. § 48. pontja szerinti, lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtároló.

 

III. Fejezet

Magánszemélyek kommunális adója

 1. Az adó mértéke

5.§ Az adó mértéke:

 1. lakás esetén 4 000 Ft,
 2. hétvégi házas üdülőterület és üdülőházas terület esetén 5 000 Ft,
 3. telek esetén 4 000 Ft,
 4. lakásbérleti jog esetén 4 000 Ft.
 5. Adómentesség, adókedvezmény
 6. § Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól
 7. a lakással azonos helyrajzi számon lévő
  1. nem lakás céljára szolgáló építmény, kivéve az üdülő
  2. ab) belterületi földrészlet
 8. a Htv. 52. § 48. pontja szerinti, lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtároló,
 9. amely után építményadót fizetnek.
 10. § (1) Az éves adófizetési kötelezettség tekintetében 40%-os adókedvezményre jogosult az a magánszemély adóalany, aki a 70. életévét betöltötte, a 70. év betöltését követő év első napjától.

(2) Az adóalany a kedvezmény megállapítására irányuló kérelmet nyújt be az önkormányzati adóhatósághoz.


 1. Fejezet

 

Idegenforgalmi adó

 

 

 1. Az adó alapja

 

 1. § Az adó alapja megkezdett vendégéjszakák száma.

 

 1. Az adó mértéke
 2. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 150 Ft.
 3. Adózással kapcsolatos nyilvántartások
 4. § (1) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának, az adó összegének és a mentesség jogcímének megállapítására alkalmas nyilvántartást (a továbbiakban: vendégkönyvet) vezet.

(2) A vendégkönyv tartalmazza a szolgáltatást igénybevevő adatait, megérkezésének és távozásának idejét, az eltöltött vendégéjszakák számát, az adómentességre feljogosító tartózkodás jogcímének pontos megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét.

(3) Adómentesség igénybevétele esetén annak feltételeit utólagosan ellenőrizhető módon kell igazolni.

(4) Adómentesség igénybevétele esetén az adóbeszedésére kötelezett a mentesség feltételeinek utólagos ellenőrzésére alkalmas 1. melléklet szerinti adattartalmú nyilatkozatot szerez be, ennek hiányában az adót meg kell fizetnie.

(5) Munkavégzés miatti igénybevett adómentesség esetén a nyilvántartás mellé csatolni kell a munkáltató igazolását.

(6) A vendégkönyvet az önkormányzati adóhatóság használat előtt hitelesíti.

 

 1. Fejezet

Helyi iparűzési adó

 1. Az adó mértéke
 2. § Az adó mértéke:
 3. a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,5%-a,
 4. b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naponként 5 000


 1. Fejezet

Záró rendelkezések

 1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
 2. § Hatályát veszti:
  1. Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 24/2003. (XII.10.) KT rendelete,
  2. Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kommunális adóról szóló 25/2005. (XII.27.) számú rendelete,
  3. Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Luxusadó megállapításánál alkalmazandó települési átlagértékekről szóló 5/2006. (III.23.) rendelete,
  4. Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kommunális adóról szóló 25/2005. (XII.27.) számú rendelet módosításáról szóló 5/2010. (III.16.) számú rendelete,
  5. Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetési rendelethez kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 10/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelete,
  6. Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 4/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete,
  7. Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi idegenforgalmi adóról szóló 5/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete.

 

 

 

 

 

Gömze Sándor                                                                                Mező József

             polgármester                                                                                        jegyző

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. december 29-én megtörtént.

 

 

                                                                                                          Mező József

jegyző

1. melléklet-15-2016.(XII.29.) önk.rendelethez

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt