Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

16-2016.(XII.29.) Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2016 (XII.29.) önkormányzati

rendelete

 

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében és 143. § (4) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

 1. §

A rendelet hatálya kiterjed – a polgármester és az alpolgármester kivételével – az önkormányzati képviselőkre, valamint a bizottságok képviselő és nem képviselő tagjaira (a továbbiakban: bizottságok tagjai).

Tiszteletdíj

 1. §

(1) A képviselőket és a bizottságok tagjait munkájukért e rendelet szerinti tiszteletdíj illeti meg.

(2) A tiszteletdíj mértéke havonta:

 1. a) az önkormányzati képviselő alapdíja: 43.400 Ft,
 2. b) a bizottságok tagjainak díja bizottságonként: az alapdíj 45 %-a, azaz 19.500 Ft,
 3. c) a bizottsági elnökök díja: az alapdíj 75%-a, azaz 32.500 Ft.

Költségtérítés

 1. §

(1) A képviselőket a polgármester, vagy a képviselő-testület megbízása alapján végzett tevékenységük során felmerült, a kifejtett tevékenységgel összefüggő, számlával igazolt költségeik fedezeteként költségtérítés illeti meg.

(2) A költségtérítést a polgármester utalványozza.

(3) A költségtérítés mértéke nem haladhatja meg megbízásonként a képviselői alapdíj 25%-át.

(4) A képviselőnek a kormányhivatal által szervezett képzéséről, továbbképzésről az önkormányzat éves költségvetése terhére kell gondoskodni.

Vegyes és záró rendelkezések

 1. §

(1) Az e rendeletben megállapított tiszteletdíjak kifizetésére a következő hónap 20. napján (amennyiben az munkaszüneti nap a következő munkanapon) kerül sor, melyről az önkormányzat hivatala gondoskodik.

(2) Az e rendelet alapján megállapított kiadások fedezetét a Képviselő-testület az éves költségvetésben biztosítja.

(3) Az e rendelet szerinti kifizetéseket a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint a belső ellenőr évente ellenőrzi.

(4) A tiszteletdíjról történő lemondás a polgármesterhez intézett írásbeli nyilatkozat alapján lehetséges.

(5) A tiszteletdíjról történő lemondásra vonatkozó adatokat:

 1. a) ki, milyen tisztségben,
 2. b) milyen összegről,
 3. c) milyen közérdekű cél javára,

mondott le, az érintett beleegyezésével kell közzé tenni az önkormányzat hivatalos lapjában.

 1. §

(1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi képviselők és önkormányzati bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 5/2009. (II.18) rendelet.

 

 

 

 

 

Gömze Sándor                                                                                Mező József

             polgármester                                                                                        jegyző

 

 

 

 

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. december 29-én megtörtént.

 

 

                                                                                                          Mező József

jegyző

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt