Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

4-2016.(III.02.).A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló 7-2003.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszalök Város Önkormányzata

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4/2016.(III.02.) önkormányzati

rendelete

 

 

A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló 7/2003.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (1) és (5) bekezdésben foglaltakra a következőket rendeli el.

 

 

1.§

 

A „R” 2.§ (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi kerül:

„2.§ (2) d) teher- és áruszállításra szolgáló 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjármű, mezőgazdasági vontató, pótkocsi, munkagép és azok tartozékai, 19 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közterületen való rendszeres vagy tartós (24 órát meghaladó) tárolására, kivéve a táblával kijelölt közterületet,”

 

 

2.§

 

A „R” 2.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„2. § (5) A rendeletben foglalt járművek csak a közterület rongálása nélkül, abban az esetben tárolhatók közterületen, ha a tárolás a közterület rendeltetés szerinti használatát nem akadályozza. A tárolásra való alkalmasságról a közterület-használati engedély kiadását megelőzően, helyszíni bejárás során kell meggyőződni.”

 

 

3.§

 

A „R” 9.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi kerül:

„9.§ (7) A közterület-használati díj megállapításának alapját az elfoglalt terület egész négyzetméterben kifejezett kiterjedése képezi, amely:

  1. 1 m2-nél,
  2. a rendeletben foglalt járművek tárolása esetén 60 m2-nél

kevesebb nem lehet.”

 

 

 

 

 

 

4.§

 

A „R” 9.§ (2) d) pontja helyébe az alábbi d) pont kerül: „A 2.§ (5) bekezdésében kijelölt helyen a használati díj mértéke 150 Ft/m2/hó.”

 

 

5.§

 

Ez a rendelet 2016. április 2-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 

 

 

 

Gömze Sándor                                                                                Mező József

             polgármester                                                                                        jegyző

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. március 2-án megtörtént.

 

 

                                                                                                          Mező József

jegyző

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt