Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

6-17-2017.11.08.Kt.rendk.nyílt

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

6-17/2017.

Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 8-án 10.00 órától a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester, Cserés Csaba, Csikós Sándor, Fercsákné Tomán Ildikó, Dr. Krámor Katalin és Sági István képviselők.

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Gömze Sándor: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselőből 6 fő jelen van, Bede-Tóth Attila és Körei László jelezte távolmaradását.

A meghívóban kiküldött napirend elfogadását javaslom.

Aki a meghívóban kiküldött napirend megtárgyalásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta a meghívóban kiküldött napirend megtárgyalását.

 

Tárgy: (1.tsp.) Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtásáról határozathozatal.

Előadó: Gömze Sándor polgármester

Gömze Sándor: A 2017. évi költségvetésünket a 3/2017 (II.21.) számú rendeletünkkel fogadtuk el. A bevételek között 53 401 820 Ft összegű a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatást terveztünk a költségvetési egyensúly biztosítás érdekében. A felelős gazdálkodás következménye az lett, hogy nem volt lehetőségünk a pályázni rendkívüli támogatásra. A minimálbéremelés és szociális hozzájárulási adó csökkenésből adódóan évközben központi támogatást kaptunk, amelyből a szociális intézményben dolgozók műszakpótlékából adódó többletkiadás kimaradt, ezt ezzel a támogatási igénnyel szükséges kérelmezni.  Erre a támogatásra a benyújtási határidő 2017. november 20.

Az igénylés benyújtásához szükséges a Képviselő-testületi határozat, az adatlapok, a számítások, a mellékletek benyújtásával együtt.

Ezért kérem, hogy fogadjuk el a határozat-tervezetet.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Gömze Sándor: Aki az igénylés benyújtásával a melléklet előterjesztés és határozat-tervezet alapján egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:


 

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

131/2017. (XI.08.) számú

határozata

 

Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására támogatási igény benyújtásáról

 

 

A Képviselő-testület

 

jelen határozatával benyújtja igényét a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására.

 

Határidő: 2017. november 20.

Felelős: Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Mező József jegyző

           

 

 

További kérdés, hozzászólás a napirendekkel kapcsolatban nem hangzott el, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 10.15-kor bezárta.

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

            Gömze Sándor                                                                     Mező József     

             polgármester                                                                             jegyző

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt