Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

6-2016.(VI.01.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2016. (VI.01.) önkormányzati

rendelete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Tiszalök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében, valamint és a 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról a következőket rendeli el.

 

1.§

 

 

A „R” 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:

„(1) Tiszalök Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató: Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1.) / továbbiakban: közszolgáltató./”

 

 

2.§

 

 

A „R” 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:

„(2) Tiszalök Város közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeket a Tiszavasvári 0296/13. hrsz-on lévő, a közszolgáltató által üzemeltetett települési szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyában kell elhelyezni.„

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.§

 

 

A „R” 1. számú mellékelte helyébe a következő 1. számú melléklet lép:

 

l. számú melléklet a 6/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelethez

 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatása igénybevételéért fizetendő díj:

 

Szennyvíz ártalmatlanítás díja                                   550 Ft/m3

Szennyvíz begyűjtés/szállítás díja                       2471 Ft/m3

Összesen                                                              3021 Ft/m3

A szállító jármű befogadó képessége 4,7 m3

 

Ez alapján 1 forduló díja                   14.200 Ft+ÁFA   =   18.034 Ft         a település teljes közigazgatási területén.

 

4.§

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 

 

 

Gömze Sándor                                                                                Mező József

             polgármester                                                                                        jegyző

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. június 1-én megtörtént.

 

 

                                                                                                          Mező József

jegyző

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt