6-2017.(VII.04.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól

Tiszalök Város önkormányzata

 képviselő-testületének

6/2017. (VII.04.) önkormányzati

rendelete

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól

 

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szoc. tv.) 92.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

 

1.§

 

A rendelet hatálya kiterjed a szociális törvényben szabályozott bentlakásos ellátás, házi segítségnyújtás, kiszállítással biztosított étkeztetés és a helyszíni étkeztetés ellátási formáira.

 

2.§

Az 1.§-ban említett térítési díjak:

 

A B C D E
1. Tiszalök Város Önkormányzata Idősek Gondozó Központja
2. Szolgáltatás Székhely/Telephely Férő-hely Ellátási terület Térítési díj
3. Idősek otthona (ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás) 4450 Tiszalök, Kossuth u. 68. sz. 31 fő Magyarország egész területe 76.500.- Ft/ellátási hónap

 

2.550.- Ft/ellátási nap

4. Idősek klubja (nappali ellátás)

Napközbeni tartózkodás

4450 Tiszalök, Kossuth u. 68. sz. 10 fő Tiszalök Város közigazgatási területe 0.-Ft/ellátási nap
4.1 Idősek klubja (nappali ellátás)

Napközbeni tartózkodás és ott étkezés

4450 Tiszalök, Kossuth u. 68. sz. 10 fő Tiszalök Város közigazgatási területe 330-Ft/ellátási nap (ÁFA-t tartalmaz)
5. Szociális étkeztetés

helyszínen fogyasztással, illetve kiszállítás nélkül

4450 Tiszalök, Kossuth u. 68. sz. Tiszalök Város közigazgatási területe 330.-Ft/ ellátási nap (AFA-t tartalmaz)
5.1 Szociális étkeztetés

kiszállítással

4450 Tiszalök, Kossuth u. 68. sz. Tiszalök Város közigazgatási területe 430.-Ft /ellátási nap (AFA-t tartalmaz)
6. Házi segítségnyújtás 4450 Tiszalök, Kossuth u. 68. sz. 36 fő Tiszalök Város közigazgatási területe mellékelt táblázat szerint

 

Szociális étkeztetés: javasolt nyersanyagnorma 260.-Ft/fő/nap

A szociális étkeztetés kiszállítás nélkül térítési díj: nyersanyagnorma + ÁFA

 

3.§

 

 

Ez a rendelet 2017. augusztus 1-jén lép hatályba, és ezzel egy időben hatályát veszti a 13/2015.(III.05.) önkormányzati rendelet.

 

 

 

Gömze Sándor                                                                                Mező József

             polgármester                                                                                        jegyző

 

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2017. július 4-én megtörtént.

 

 

                                                                                                          Mező József

jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A házi segítségnyújtás gondozási tevékenységei és résztevékenységei: – Szociális segítés – SzS
                                                                                                                             – Személyi gondozás – SzG
Ingyenes 300 Forint/óra 500 Forint/óra
·         információnyújtás, tanácsadás SzG

·         mentális támogatás SzG

·         családdal, ismerősökkel való

kapcsolattartás segítése

·         az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés SzS

·         ügyintézés az ellátott érdekeinek

védelmében SzG

·         segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában SzS

·         bevásárlás(személyes szükséglet mértékében) SzS

·         gyógyszer kiváltása, adagolása, szedésének ellenőrzése SzS

·         vérnyomás és vércukor mérése SzG

·         hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül SzG

·         kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, használat betanítása, karbantartásában való
segítségnyújtás SzG

·         a háziorvos írásos rendelésén alapuló

terápia követése SzG

·         szükség esetén a bentlakásos szociális

intézménybe történő beköltözés segítése SzS

·      takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben) SzS

·      mosás SzS

·      vasalás SzS

·      segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében SzS

·      mosogatás SzS

·      ruhajavítás SzS

·      közkútról, fúrtkútról vízhordás SzS

·      befűtés, tüzelő behordása kályhához

·      télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt SzS

·      gyógytorna az intézményben SzG

·      bevásárlás (személyes szükséglet mértékében) SzS

·      kísérés SzS

 

 

·    mosdatás

·    fürdetés

·    öltöztetés

·    ágyazás, ágyhúzás

·    inkontinens beteg ellátása

·    haj, arcszőrzet ápolás

·    száj, fog és protézis ápolás           SzG

·    körömápolás, bőrápolás

·    etetés, itatás

·    mozgatás ágyban

·    felfekvéskezelése

·    sebellátás

·    kísérés (szállítással) SzS

 

 

A személyi gondoskodás nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 6/2017. (VII.04.) önkormányzati rendelete 2.§-ban részletezett térítési díjak 6. pontja Házi segítségnyújtás tekintetében a következő melléklet szerint módosul, illetve differenciálódik

 

 

 

 

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt