Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

7-2016.(VI.13.) HÉSZ módosítás

 

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2016. (VI.13.) önkormányzati

rendelete

 

 

Tiszalök Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 22/2001. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Tiszalök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, (6) bekezdésében, 62.§. 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. évi Korm. rendelet 35. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.). Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott településrendezési feladatkörében eljáró illetékes

 

Állami főépítésznek a 9. melléklet táblázatának A2. pontjára

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek a 9. melléklet táblázatának A3. pontjára

Területi vízügyi hatóságnak a 9. melléklet táblázatának A3a. pontjára

Nemzeti park igazgatóságának 9. melléklet táblázatának a A4. pontjára

Területi Vízügyi igazgatóságnak 9. melléklet táblázatának a A6. pontjára

fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak a 9. melléklet táblázatának A7. pontjára

Fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének a 9. melléklet táblázatának A8. pontjára

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalának a 9. melléklet táblázatának A9. pontjára

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalának a 9. melléklet táblázatának A10. pontjára

Fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségének a 9. melléklet táblázatának A11. pontjára

Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központjának a 9. melléklet táblázatának A12. pontjára

Járási (fővárosi kerületi) hivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalának a 9. melléklet táblázatának A13. pontjára

Fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatalának a 9. melléklet táblázatának A14. pontjára

Megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságának a 9. melléklet táblázatának A15. pontjára

Megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának a 9. melléklet táblázatának A16. pontjára

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjének a 9. melléklet táblázatának A17. pontjára

Fővárosi és megyei rendőr-főkapitányságnak a 9. melléklet táblázatának A18. pontjára

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitányságának a 9. melléklet táblázatának A19. pontjára

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának a 9. melléklet táblázatának A20. pontjára

Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóságának a 9. melléklet táblázatának A21. pontjára

Országos Tiszti főorvosi Hivatalának a 9. melléklet táblázatának A22. pontjára

hivatkozva, valamint a szomszédos települések önkormányzatainak (Tisztadada, Tiszatardos, Tiszaladány, Csobaj, Tiszaeszlár, Nagycserkesz, Szorgalmatos, Tiszavasvári), valamint a 343/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése biztosított jogkörében eljáró Tiszalök Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője, véleményének kikérésével az érvényben lévő Tiszalök Város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről szóló 22/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet alábbiak szerinti módosításával rendeli el annak alkalmazását:

 

  1. .

 

Tiszalök Város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről szóló 22/2001.(XII. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 31.§ (7) bekezdés b) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„31. §.

 

Egyéb területek

 

7.      Vi jelű övezet: A Tisza-folyó holtágának közelében kialakítandó idegenforgalmi területe.

(….)

b.) Az övezetben elhelyezhetőek mászó falak, kilátó torony, egyéb a funkcióhoz szorosan kapcsolódó építmény, mobil szétszedhető kivitelben, melynek megengedett max. építmény magassága 10,50 méter.”

 

 

 

Záró rendelkezések

 

(1) Ez a rendelet a 2016. június 22-én napján lép hatályba, s a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 

 

 

 

Gömze Sándor                                                                                                 Mező József

                polgármester                                                                                                           jegyző

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2015. június 13-án megtörtént.

 

                                                                                                                                             Mező József

jegyző

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt