7-2017.(VIII.23.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2017.(VIII.23.) önkormányzati

rendelete

 

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

 

Tiszalök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)  és f) pontjában meghatározott feladatkörében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (1) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.§-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

1.§

 

A helyi népszavazás kezdeményezésére, a teljes népszavazási eljárás lefolytatására a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvénybe foglaltak az irányadók.

 

2.§

 

A Képviselő-testület helyi népszavazást köteles elrendelni, ha azt a település választópolgárainak húsz százaléka kezdeményezte.

 

3.§

 

A helyi népszavazás lebonyolítása esetén a választási szervek és a hozzájuk beosztott helyi választási iroda vezetője és tagjai – az esetleges pártdelegáltak kivételével – díjazásban részesülnek. Ennek mértékéről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

 

4.§

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

 

 

Gömze Sándor                                                                                Mező József

             polgármester                                                                                        jegyző

 

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2017. augusztus 23-án megtörtént.

 

 

                                                                                                          Mező József

jegyző

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt