8-2017.(VIII.23.) Szociális rendelet módosítás3-2015.(III.05.)

Tiszalök Város Önkormányzata

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2017.(VIII.23.) önkormányzati

rendelete

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról és támogatásokról szóló 3/2015.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1.§ (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ban, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 33.§ (7) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdés a) , g) pontjában a 134/E.§-ban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2)  bekezdésében, a 131.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.

 

1.§

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról és támogatásokról szóló 3/2015.(III.05.) önkormányzati  rendelet  (továbbiakban: Rendelet) 19/A. § (1) bekezdése a következőkkel módosul:

 

  • A polgármester a gyermek szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője vagy családbafogadó gyámja tárgy év szeptember 30. napjáig beadott kérelme alapján a

 

2.§

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról és támogatásokról szóló 3/2015.(III.05.) önkormányzati  rendelet  (továbbiakban: Rendelet) 19/A. § -a a következő (5) bekezdéssel kerül kiegészítésre:

 

(5) A 19/A. §. -ban szereplő támogatás tárgy évben csak abban az esetben igényelhető, amennyiben ezt az adott évi Költségvetési-rendelet  tartalmazza.

 

 

  1. 3.

Ez a rendelet 2017.augusztus 28. napján lép hatályba.

 

 

 

 

Gömze Sándor                                                                                Mező József

             polgármester                                                                                        jegyző

 

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2017. augusztus 23-án megtörtént.

 

                                                                                                          Mező József

jegyző

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt