9-2017.(X.04.) Lakásrendelet módosítása

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2017.(X.04.) önkormányzati

r e n d e l e t e

 

 

Az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló

19/2006.(XI.30.) számú rendelet módosításáról

 

 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§

 

  • Az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 19/2006.(XI.30.) számú rendelet 1. számú mellékletének – szociális bérlakások – 23. pontja átkerül a 2. sz. melléklet – feltételhez kötött (munkaköri) lakások 11. pontjába az alábbi szövegrésszel

 

„1. Tiszalök, Kossuth utca 32.5.                    Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda,

Napos Bölcsőde

 

 

  1. §

 

Ez a rendelet 2017. október 5. napján lép hatályba.

Ez a rendelet 2017. október 6. napján hatályát veszti.

 

 

 

 

 

 

 

Gömze Sándor                                                                                Mező József

             polgármester                                                                                        jegyző

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt