Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Birtokvédelem

Az ügytípus általános jellemzője

Birtokvédelmet az a személy kérhet, akit a birtokától tilos önhatalommal megfosztották, illetve megzavarták a békés birtoklásban.

A birtokvédelem célja a birtokba történő visszahelyezés, illetve a zavarás megszüntetése. Birtokvédelem illeti meg azt, akit birtokától jogalap nélkül megfosztanak, vagy a birtoklásban megzavarnak. A jegyzőnek az eredeti birtokállapotot kell helyreállítani és a birtoksértőt e magatartástól eltiltani. A jegyző az eljárás során a birtoklás tényét, és nem a jogcímét vizsgálja. Kivételesen, könnyen, és egyszerűen bizonyítható esetekben lehet határozatot hozni jogcím alapján. Birtokvédelmet csak az kérhet, aki birtoksértést szenvedett. Az eljárás kérelem benyújtása után indul el, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. szabályai szerint zajlik le. A kérelemnek helyt adó határozat esetén kérni lehet annak végrehajtását. A határozatban foglalt kötelezettségek kikényszerítése eljárási bírsággal, vagy karhatalmi segítséggel történhet.

Ha a birtokháborítás megvalósítása után több mint egy év eltelt, a birtokvédelem közvetlenül a bíróságtól kérhető. E jogszabály értelmében a Hivatal csak egy éven belüli esetekkel foglalkozhat.

Illetékesség

Tiszalök város közigazgatási területe.

Benyújtandó iratok

A kérelmet az alábbi mellékletekkel kell felszerelni

Minden olyan bizonyítási eszköz (pl. okirat, fénykép, tanúk neve és idézhető címe stb.), amelyek a birtoksértés megtörténtét bizonyítják, igazolják.

A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy a panaszos kivel szemben (név, cím) és milyen cselekmény vagy magatartás miatt – az esemény idejének a feltüntetésével – kér birtokvédelmet.

Illetékfizetési kötelezettség

3000.- Ft. (illetékbélyegben a kérelmen leróva)

Ügyintézési határidő

Az illeték lerovásával együtt benyújtott kérelem benyújtását követő 15 nap.

Ügyintéző személy/szervezet

Polgármesteri Hivatal – I. emelet 17. iroda; +36 42 578 500
Ügyfélfogadás
Hétfő 08:0012:00
Kedd 08:0012:00
Szerda 08:0016:00
Csütörtök 08:0012:00
Péntek 08:0012:00

Jogorvoslati lehetőség

Birtokvédelmi eljárásban I. fokon a Jegyző a döntést hozó szerv.

Keresetlevél elektronikus benyújtása Közigazgatási és Birtokvédelmi Perekben

Kapcsolódó jogszabályok

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról
Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt