Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gépjárműadó

Az ügytípus általános jellemzője

Az adó tárgya

A belföldi érvényes rendszámtáblával (“E” és “P” rendszám is) ellátott gépjármű, tehergépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű, a nem kizárólag magánhasználatú személygépkocsi (cégautó), továbbá motorkerékpár (amelynek két vagy három kereke van és a tervezési legnagyobb sebessége 45 km/óránál nagyobb, továbbá olyan négykerekű gépjármű, amelynek saját tömege legfeljebb 550 kg és motorteljesítménye nem haladja meg a 15 kilowattot) után adót kell fizetni

A gépjárműadó nem terjed ki a belföldi rendszámmal ellátott mezőgazdasági vontatóra a lassú járművekre és a lassú jármű pótkocsijára..

Az adó alanya

 • Aki az év első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel a gépjármű hatósági nyilvántartásban.
 • Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.
 • Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

Az adó alapja

 • Az adó alapja személyszállító gépjármű – az autóbuszt kivéve – nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.
 • Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).
 • Az adó alapja a tehergépjármű nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.

Az adó mértéke

 • gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben – Adó mértéke: 345 Ft/kilowatt
 • gyártási évet követő 4-7. naptári évben – Adó mértéke: 300 Ft/kilowatt
 • gyártási évet követő 8-11. naptári évben – Adó mértéke: 230 Ft/kilowatt
 • gyártási évet követő 12-15. naptári évben – Adó mértéke: 185 Ft/kilowatt
 • gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években – Adó mértéke: 140 Ft/kilowatt

a.) Légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén:

 • minden megkezdett 100 kilogrammja után 850 Ft.

b.) az a.) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén:

 • minden megkezdett 100 kilogrammja után 1.380 Ft.

Az “E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10.000 Ft, tehergépjármű után 46.000 Ft, a “P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23.000 Ft.

Cégautó esetében:

 • az adó mértéke havonta 7.000 Ft (az 1600 cm3 hengerűrtartalmat vagy 1200 cm3 kamratérfogatot meg nem haladó hajtómotorral ellátott személygépkocsi esetén),
 • egyéb esetben 15.000 Ft.

Adókötelezettség kezdete

 • Használt gépjármű vásárlása esetén: a vásárlást követő év január 1-től,
 • Új gépjármű vásárlása esetén: a vásárlás (forgalomba helyezés) napját követő hónap 1. napja,
 • Gépjármű forgalomba helyezése esetén: a forgalomba helyezést követő hónap 1. napja,
 • Külföldről behozott jármű esetén: a forgalomba helyezés napját követő hónap 1. napja,
 • “E” és “P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén: a rendszámtábla kiadásának napja.

Adómentesség (változás 2017-től!)

Mentes az adó alól:

 • Bejelentésre a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását szolgáló egy személyszállító gépjármű. Az alábbi, adómentességre jogosító, a súlyos mozgáskorlátozottság tényét alátámasztó igazolások valamelyikét szükséges bemutatni:
  –        a  Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv által közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény másolat
  –        fogyatékossági támogatás (MÁK általi) megállapításáról szóló hatósági határozat másolat
  –        magasabb családi pótlékra jogosító igazolás másolat
 • a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló gépjármű,
 • nyilatkozat alapján a társadalmi szervezet, alapítvány tulajdonában lévő gépjármű abban az évben, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett
 • nyilatkozat alapján az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott,
 • (2017-től!) a súlyos mozgáskorlátozott személy, vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany (pl. autista, látás-, hallássérült), valamint súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő adóalany (egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után legfeljebb 13.000 Ft/adóév erejéig.

Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő az a személy: aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.

Adókedvezmények

20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet – a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a külön jogszabály szerinti “5”, “6”, “7” vagy “8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet – a nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a külön jogszabály szerint legalább “9”, “10”, “11”, “12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

Ha az adóalany az adóévben tehergépjárművével – fuvarokmánnyal igazoltan – olyan kombinált áruszállítást alkalmazott, amelynél a Magyar Köztársaság területén vasúton vagy belvízen megtett út járatonként 100 km-nél hosszabb volt, a következő meghatározott adókedvezményre jogosult:

Az adókedvezmény mértéke 30-60 járat teljesítése esetén a tehergépjármű után adóévre fizetendő adó 10%-a, 60 járat felett 20%-a. 2004. január 1-jétől az adókedvezmény mértéke 40 járat feletti teljesítés esetén a tehergépjármű után adóévre megállapított fizetendő adó 10%-a.

Az adóalany a kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény iránti – fuvarokmánnyal igazolt – igényét az adóév július 1. napjától nyújthatja be a gépjármű adóztatására illetékes adóhatósághoz, amely az adókedvezményt az igénybejelentéstől számított 30 napon belül bírálja el.

Az adókedvezmény csak azon tehergépjármű után jár, amely a kombinált szállítási útvonal vasúti vagy/és vízi szakaszát is igénybe vette. Bevallási kötelezettség:

2004. január 1-től nincs bevallási kötelezettség. Az adó mértékének megállapítása a gépjármű hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok alapján történik. Ez alól kivétel a mentesség megnyíltának vagy megszűnésének bejelentése, amely továbbra is az adózót terheli.

Adó megfizetése

A befizetés történhet csekken vagy átutalással a 11744137-15404716-08970000 számlaszámra.

Befizetési határidő

 • I. félévi gépjárműadó: március 18.
 • II. félévi gépjárműadó: szeptember 16

Az évközben adókötelessé váló jármű esetében az adó összegét a megállapító határozatban foglaltak szerint kell megfizetni.

Illetékesség

Tiszalök város közigazgatási területe.

Ügyintéző személy/szervezet

Polgármesteri Hivatal – földszint 8. iroda; +36 42 578 507
Ügyfélfogadás
Hétfő 08:0012:00
Kedd 08:0012:00
Szerda 08:0016:00
Csütörtök 08:0012:00
Péntek 08:0012:00

Jogorvoslati lehetőség

A hozott határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz címzett, Tiszalök Városi Önkormányzat Jegyzőjéhez benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezési eljárás illetéke 5.000 Ft, melyet a Tiszalök Városi Önkormányzat 11744137-15404716-03470000 számú “Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla” javára átutalással vagy csekken kell megfizetni.

 

Kapcsolódó jogszabályok

 • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176. §
 • A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

ADATBEJELENTÉS a gépjárműadóról

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt