Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Iskoláztatási támogatás

Az ügytípus általános jellemzője

A polgármester a szülő/törvényes képviselő által benyújtott kérelme alapján iskoláztatási támogatást nyújt Tiszalök Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel és életvitelszerűen a településen lakó/tartózkodó tanulók részére, akik nappali tagozatos általános, közép, szakmunkásképző, szakiskolai tanulmányokat folytatnak.

Eljárás megindítása, jogosultsági feltételek

Az eljárás kérelemre indul, amely a mellékelt kérelem nyomtatványon nyújtható be.

A kérelem benyújtási határideje tárgyév szeptember 30. napja. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A pénzben megállapított támogatást a kérelemben megjelölt számlaszámra utalással, vagy a házipénztárban, készpénzben kerül kifizetésre, a beadási határidő lejártát követő 15 nap elteltével.

A támogatás összege tanulónként 4.000,- Ft.

Illetékesség

Tiszalök város közigazgatási területe.

Benyújtandó iratok

A kérelemhez csatolni kell a tanulói jogviszonyról szóló igazolást.

Illetékfizetési kötelezettség

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő

Ügyintéző személy/szervezet

Kapcsolódó jogszabályok

Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.05.) sz. rendelete a pénzeli és természetbeni szociális ellátásokról és támogatásokról.

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt