Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kérelem adóigazolás kiadása tárgyában

z ügytípus általános jellemzője

Kérelem adóigazolás kiadása tárgyában

Ügyfélfogadás helye: Polgármesteri hivatal földszint 8. sz. iroda

Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 85/A § (1) bekezdése alapján az adóigazolást az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki.

Az adóhatósági igazolás hatósági bizonyítványnak minősül.

Az Art. 85/A § (4) bekezdése szerint az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon:

?a) az adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy az állami adó- és vámhatóságnál fennálló tartozását vagy annak hiányát,

  1. b) a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozást,
  2. c) a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság vagy a vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a jogerős megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette,
  3. d) a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozásokat.”

A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

 

A nemleges vagy az általános adóigazolás kiadásának határideje a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. § (3) bekezdése alapján tíz nap.

Benyújtandó iratok

A csatolmányban.

Ügyfél jogai az eljárásban

Ügyintéző személy/szervezet

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt