Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Keresetlevél elektronikus benyújtása Közigazgatási és Birtokvédelmi Perekben

Az ügytípus általános jellemzője

 

TÁJÉKOZTATÓ KERESETLEVÉL ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KÖZIGAZGATÁSI ÉS BIRTOKVÉDELMI PEREKBEN

A 2016. július 1. napján és az azt követően indul közigazgatási eljárás során hozott határozat (végzés) bírósági felülvizsgálata iránti közigazgatási perekben és a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus  formában tarthat kapcsolatot a bírósággal.

Ezekben a perekben a keresetlevelet elektronikus úton az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) 330. § (2) bekezdése szerint az elsőfokú közigazgatási szerv a keresetlevelet az ügy irataival együtt öt napon belül felterjeszti a másodfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez, amely azokat – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt – tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz. Ha a keresetlevél a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet és az ügy iratait az első fokon eljáró közigazgatási szerv három napon belül terjeszti fel a másodfokon eljáró közigazgatási szervnek, amely azt nyolc napon belül továbbítja a bírósághoz.

Ha a keresetet az első fokon eljáró közigazgatási szerv ellen kell megindítani, a Pp. 330. § (2) bekezdés alkalmazása során rá a másodfokú szervre vonatkozó rendelkezések irányadók. Az elsőfokú közigazgatási szerv a keresetlevelet és mellékleteit hivatali kapun továbbítja a másodfokú közigazgatási szerv részére.

Az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szerv, és a birtokvédelmi határozatot hozó jegyző gondoskodik a felülvizsgálni kért határozat alapjául szolgáló ügy iratainak digitalizálásáról, akkor is, ha a keresetlevél papír alapon kerül előterjesztésre.

A kötelező vagy kizárólagos elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben, illetve a 2016. július 1. napján és az azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben kell alkalmazni.

A közigazgatási hatósághoz benyújtott elektronikus dokumentumok csak akkor tekinthetőek szabályszerűen előterjesztettnek (írásbelinek), ha azokat legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással látják el. (Pp. 340/B. §., 386/U. §.)

A természetes személy ügyfélnek nem kötelező, de lehetséges elektronikusan kapcsolatot tartani a bírósággal. (Pp. 340/B. §.) Egy beadvány (keresetlevél, vagy kérelem) egy űrlapon nyújtható be.

 

Ennek lehetővé tétele érdekében az alábbi saját elektronikus űrlapok kerültek elkészítésre:

 
K01 – Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

P26 – Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perekben

 

Ügyintéző személy/szervezet

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás
Hétfő 08:0012:00
Kedd 08:0012:00
Szerda 08:0016:00
Csütörtök 08:0012:00
Péntek 08:0012:00

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt