Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Köztemetés

Az ügytípus általános jellemzője

Ha nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy a temetésről nem gondoskodik, akkor a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere gondoskodik az elhunyt közköltségen történő eltemettetéséről.

Az elhunyt személy utolsó lakhelye szerinti települési önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

Eljárás megindítása, jogosultsági feltételek

Az eljárás kérelemre indul, amely személyesen kezdeményezhető.

Benyújtandó iratok

  • halottvizsgálati jegyzőkönyv, vagy halotti anyakönyvi kivonat.

Ügyintéző személy/szervezet

Kapcsolódó jogszabályok

  • az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  • 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
  • Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.05.) sz. rendelete a pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról és támogatásokról.
Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt