Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Magánfőzött párlat utáni átalányadó

z ügytípus általános jellemzője

Magánfőzött párlat utáni átalányadó

A magánfőző desztilláló-berendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban 2015. január 1-től az önkormányzati adóhatóság jár el.
Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

 

Magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

Bejelentés: A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül, 2015. január 1-ét megelőző tulajdonszerzés esetén 2015. január 15-ig köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

Bevallás, befizetés: A magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

Az adó mértéke: Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1000 forint, amelyet a magánfőző fizet meg.
Az évente előállítható 50 liter párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.
A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. Ebben az esetben, vagy ha a magánfőző az általa előállított párlattal versenyen kíván részt venni, a desztilláló-berendezés tulajdonszerzésének bejelentéséről, valamint a párlat után megfizetett adóról az önkormányzati adóhatóság igazolást ad ki, ami igazolja a párlat eredetét.

A befizetés módja: átutalással vagy az Adóosztályon beszerezhető csekken.

 

Illetékesség

Tiszalök közigazgatási területe

Ügyintéző személy/szervezet

Ügyfélfogadás
Hétfő 08:0012:00
Kedd 08:0012:00
Szerda 08:0017:00
Csütörtök 08:0012:00
Péntek 08:0012:00

Kapcsolódó jogszabályok

2003. évi CXXVII. törvény

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt