Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Magánszemély kommunális adója

Az ügytípus általános jellemzője

A kommunális adó alanya

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség. Az adó alanya továbbá az év első napján a telek tulajdonosa.

Kommunális adókötelezettség terheli az előzőekben felsorolt magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

Az adó mértéke

  • A belterületen lévő adótárgyak esetében 4.000 Ft (adótárgy/adóév)
  • Hétvégi, házas üdülőterületen 5.000 Ft (adótárgy/adóév)

Önkormányzat által biztosított kedvezmény

M e n t e s a kommunális adó fizetése alól az az adótárgy, amely

  • a lakással azonos helyrajzi számon lévő nem lakás céljára szolgáló építményként van használva
  • a lakóépülettel beépített ingatlan helyben szokásos telek nagyságot meghaladó telekrész.

Adókedvezményben részesülnek az adott adóévben 70. életévüket betöltött adózók, valamint azok akik az adóévben töltik be a 70. életévüket. Az adókedvezmény iránt kérelmet kell benyújtani. Az adókedvezmény mértéke az éves adó 40%-a.

Adó megfizetése:

A befizetés történhet csekken vagy átutalással a 11744137-15404716-02820000 számlaszámra.

Befizetési határidő:

Az adót két egyenlő részletben az alábbi határidők szerint lehet adópótlék mentesen megfizetni:

  • Első félévi kommunális adó: március 18.
  • Második félévi kommunális adó: szeptember 16.

Illetékesség

Tiszalök város közigazgatási területe.

Ügyintéző személy/szervezet

Polgármesteri Hivatal – földszint 8. iroda; +36 42 578 507
Ügyfélfogadás
Hétfő 08:0012:00
Kedd 08:0012:00
Szerda 08:0016:00
Csütörtök 08:0012:00
Péntek 08:0012:00

Kapcsolódó jogszabályok

  • A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
  • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 32.§-a
  • Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról 15/2016. (XII.29.) önkormányzati rendelete

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt