Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Óvoda alapító okirat

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

 • Az intézmény hivatalos neve:             Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda,

Napos Bölcsőde

 • Az intézmény székhelye:             Szivárvány Óvoda

4450 Tiszalök, Kossuth u. 63.                      

 • Az intézmény feladat ellátási helyei:
 • Hétszínvirág Óvoda

4450 Tiszalök, Arany János u. 87.

 • Kerekerdő Óvoda

4447 Kisfástanya, Igazság u. 3.

 • Aranyalma Óvoda

4450 Tiszalök, Ady Endre u. 35.

 • Napraforgó Óvoda

4450 Tiszalök, Akácfa u. 2.

 • Az intézmény alapító szervének neve, székhelye:

Tiszalök Város Önkormányzata

4450 Tiszalök, Kossuth u. 67.

4.a) Az alapítói jogok gyakorlójának neve, székhelye:

Tiszalök Város Önkormányzata

4450 Tiszalök, Kossuth u. 67.

4.b) Az intézmény irányító szervének neve, székhelye:

Tiszalök Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

4450 Tiszalök, Kossuth u. 67.

 • Az intézmény jogállása: Jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv

 

 • Az intézmény típusa:                                   Óvoda és Bölcsőde
 • Az intézményi feladatok megnevezése: Óvodai nevelés

Bölcsődei ellátás

 • Az intézmény gazdálkodási besorolása: Önállóan működő pénzügyi, gazdasági feladatait a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
 • Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:

Az intézménybe felvehető maximális gyermekszám

Óvoda                  175 fő/ 7 csoport

Bölcsőde                24 fő/ 2 csoport

 • Kormányzati funkciók:

091110         Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140         Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015        Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025         Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104030         Gyermekek napközbeni ellátása

 • Alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

851 011        óvodai nevelés, ellátás

104 030        gyermekek napközbeni ellátása

096 010        óvodai, intézményi étkeztetés

091 120        Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása (enyhén mentálisan retardált, integráltan nevelhető látás-, hallás-, mozgás- és beszédfogyatékos)

 • Feladatellátást szolgáló vagyon:
  • Szivárvány óvoda
 1. sz. tul. lap, 1683 hrsz. alatti 1967 m2

4450 Tiszalök, Kossuth u. 63.

 • Hétszínvirág Óvoda
 1. sz. tul. lap, 1309/1. hrsz. alatti 1814 m2

4450 Tiszalök, Arany János u. 53.

 • Kerekerdő Óvoda
 1. sz. tul. lap, 3405. hrsz. alatti 1 ha 500 m2
  4447 Kisfástanya, Igazság u. 3.
 • Aranyalma Óvoda
 1. sz. tul. lap, 1581/14. hrsz. alatti területből telekalakítás után 5287 m2

4450 Tiszalök, Ady Endre u. 35.

 • Napraforgó Óvoda

17/0 tul. lap, 3189. hrsz. alatti 3343 m2
4450 Tiszalök, Akácfa u. 2.

alapterületű házas ingatlan és az intézmény vagyonleltárában szereplő berendezések

 • Vagyon feletti rendelkezési jog: Tiszalök Város Önkormányzata 14/2012.(XI.05.)                                  számú rendeletében foglaltak szerint.
 • Az intézmény megszüntetésének módjai:
 1. A fenntartó által hozott határozat alapján
 2. Ha megszűnik a fenntartó, köznevelés-szolgáltatás szervezési joga
 • Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: A közalkalmazotti jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottak.

Záradék: Az Alapító Okiratot Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete 61/2014. (VI.26.) számú határozatával fogadta el.

 

 

Tiszalök, 2016. július 1.

 

 

 

Gömze Sándor                                                                                              Mező József

polgármester                                                                                                      jegyző

 

 

                                                                                                       

 

Az Alapító Okirat az eredetivel mindenben megegyező, és a kiállítás napja óta nem változott

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt