Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Szociális bérlakás

Szociális bérlakás

Az ügytípus általános jellemzője

Szociális bérlakás kiutalása Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének, Az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 19/2006.(XI.30.) rendeletének 6. sz. mellékletében található formanyomtatványon nyújtható be, amely személyesen a Hivatal 15. sz. irodájában átvehető, vagy letölthető.

Jogosultsági feltételek

Az életvitelszerűen Magyarországon tartózkodó és állandó lakóhellyel rendelkező EGT állampolgár, bevándorlási engedéllyel rendelkező külföldi, valamint a menekültként elismert külföldi személy jogosult, akiknek nincs lakásuk, de a város közigazgatási területén legalább 3 éve bejelentett lakcímmel rendelkeznek és a családjukban a velük együtt költöző családtagokat számítva az egy főre jutó havi nettó átlag jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, egyedülálló és fiatal házasok esetében a háromszorosát.

Jövedelmi, szociális helyzettől függetlenül, legfeljebb 3 évre azok a fiatal házasok, akik igazoltan lakásépítésbe vagy bővítésbe kezdtek, vagy olyan okiratot tudnak felmutatni, amelyből megállapítható, hogy 3 éven belül önálló, beköltözhető lakás tulajdonjogát előreláthatólag megszerzik.

A szociális bérlakást a meghatározott feltételek megléte esetén névjegyzék alapján lehet kiutalni. Az igénylők névjegyzékre történő felvétele a helyi rendeletünk 5. sz. mellékletében meghatározott pontozási rendszer alapján történik.

A névjegyzék tervezetet a Szociális és Egészségügyi Bizottság minden év november 30-ig összeállítja, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 30 napra kifüggeszti.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság legkésőbb március 31-ig a végleges névjegyzéket jóváhagyásra a Képviselő-testület elé terjeszti.

Eljárás megindítása, jogosultsági feltételek

Az eljárás kérelemre indul. Az igénylő és a vele együtt költöző családtagoknak jövedelemigazolása (kérelem benyújtását megelőző 6 hónapról)

Illetékesség

A rendszeres szociális segélyt továbbá az a személy veheti igénybe, akinek Tiszalök városban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

Benyújtandó iratok

A kérelmet az alábbi mellékletekkel kell felszerelni

(hatósági bizonyítvány, jövedelemigazolások, vagyonnyilatkozat, iskolalátogatási igazolás, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok, személyi igazolvány, lakcímkártya, TB kártya, orvosi szakvélemény, forgalmi engedély, számlaszám).

Illetékfizetési kötelezettség

Az eljárás illetékmentes..

Ügyintézési határidő

hatósági bizonyítvány, jövedelemigazolások, vagyonnyilatkozat, iskolalátogatási igazolás, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok, személyi igazolvány, lakcímkártya, TB kártya, orvosi szakvélemény, forgalmi engedély, számlaszám).

Ügyfél jogai az eljárásban

Ügyintéző személy/szervezet

Ügyfélfogadás
Hétfő 08:0012:00
Kedd 08:0012:00
Szerda 08:0016:00
Csütörtök 08:0012:00
Péntek 08:0012:00

Jogorvoslati lehetőség

A hozott határozat ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalához címzett, de a jegyzőhöz benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés elektronikus úton való benyújtását a Képviselő-testület 20/2005. (XI.01) sz. rendelete kizárja.

Kapcsolódó jogszabályok

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló módosított 1993. évi LXXVIII. törvény, Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XI.30.) számú rendelete.

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt