Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Talajterhelési díj

Az ügytípus általános jellemzője

Talajterhelési díj fizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.

A díj alapja

a szolgáltatott, vagy egyedi vízszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető

  • azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó a szennyvíztároló aknából az arra feljogosított szervezettel szállíttat el.
  • a locsolási célú (külön mért) felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével
  • az ivóvízvezeték meghibásodása következtében (igazolt) elszivárgott víz mennyiségével.

A bevallási és fizetési határidő: 2013. március 31

A talajterhelési díj mértéke (egységdíja) Január hónapra: 120,- Ft / m3.

Február 1-től December 31-ig: 1.200 Ft /m3

Területérzékenységi szorzó: 3 – fokozottan érzékeny

A fizetendő díj összege: a kiszámított díj 100%-a

A talajterhelési díj összegét a bevallás benyújtásával egyidőben kell megfizetni.

Díjkedvezmény

Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a polgármester a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezményt állapíthat meg az alábbi feltételek fennállásakor:

  • Családban élő esetén a háztartás egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
  • Egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150 %-át.

A bevallási kötelezettség elmulasztása esetén a talajterhelési díjat az adóhatóság hivatalból megállapítja. Amennyiben bevallását nem nyújtja be, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 172.§ (1) bekezdése, mulasztási bírság kiszabását teszi lehetővé.

Adó megfizetése:

A befizetés történhet csekken vagy átutalással a 11744137-15404716-03920000 számlaszámra.

Befizetési határidő:

A talajterhelési díj összegét a bevallás benyújtásával egyidőben kell megfizetni.

A bevallási és fizetési határidő: március 31.

Illetékesség

Tiszalök város közigazgatási területe.

Ügyintéző személy/szervezet

Polgármesteri Hivatal – földszint 8. iroda; +36 42 578 507
Ügyfélfogadás
Hétfő 08:0012:00
Kedd 08:0012:00
Szerda 08:0016:00
Csütörtök 08:0012:00
Péntek 08:0012:00

Kapcsolódó jogszabályok

  • A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény.
  • Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 17/2004. (VI.10.) számú rendelete
Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt