EFOP – 1.5.3-16-2017-00086 – “Együtt a humán szolgáltatás fejlesztésért !”

 

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KONZORCIUMI PARTNEREIVEL 250 000 000 FORINT TÁMOGATÁST NYERT A „       Együtt a humán szolgáltatás fejlesztésért” CÍMMEL AZ EFOP-1.5.3-16-2017-00086 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTEN.

Projektgazda: Tiszalök Város Önkormányzata

Konzorciumi tagok:

 • Tiszalök Város Önkormányzata
 • Tiszadob Nagyközség Önkormányzata
 • Tiszadada Község Önkormányzata
 • Szorgalmatos Község Önkormányzata
 • Tiszatardos Község Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Kormány által támogatott projekt megvalósulási időszaka: 2018.02.01. – 2021.01.31.  250 000 000 Forint 100 %-os vissza nem térítendő támogatás. 

Programunk során a helyi igényeket és szükségleteket figyelembe véve, komplex módon nyújtunk segítséget a településeken. Valós helyi igényekre reagálva, célzottan segítjük a programelemekkel a területi kapacitáshiányból adódó problémákat.

Célunk:

 • a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása;
 • a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése;
 • munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése;
 • a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése;
 • közösség egészségfejlesztése;
 • a térségi életminőség javítása;
 • a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.

 

Programjaink során a lakosság foglalkoztathatóságát munkaerő-piaci esélyeket javító képzések, egyéni fejlesztési tervek, kompetenciafejlesztés, mentorálás, szemléletformálás segíti. A helyi kisközösségek szerepét generációs programokkal, sportnapokkal, ifjúsági – és idősek klubjának létrehozásával kívánjuk támogatni.

Nagy hangsúly helyeződik a vidék megtartó képességének erősítésére, ennek érdekében munkaszocializációs tréningek, önkéntes képzések kerülnek megszervezésre. A projekt erősíteni kívánja az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, melynek érdekében tartalmas egészségnapok kerülnek megrendezésre.

 

GALÉRIA

 


 

TISZALÖKI KÖRÚT

 

Szeretettel meghívjuk egy közös sétára, melynek során bemutatjuk a város megújuló épületeit, közösségi tereit.

Időpont : 2019. január 04. (péntek) 14:00 óra

Gyülekező : Polgármesteri Hivatal előtt

Helyszínek : Arany János úti Közösségi Ház, Önkéntes pont, Garay úti kondipark, Kávéház, Sportkomplexum.

Idegenvezetőnk : Gömze Sándor polgármester

 

Közreműködésüket és részvételüket előre is köszönjük!

 

Tisztelettel :   Gömze Sándor

polgármester

 

 

 

 

A séta az EFOP-1.5.3-16-2017-00086 „Együtt a humán szolgáltatás fejlesztésért” projekt keretében valósult meg.

 

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

EFOP-1.5.3-16-2017-00086

„Együtt a humán szolgáltatás fejlesztésért”

MUNKAERŐBÖRZE

Tiszalöki Művelődési Ház
4450 Tiszalök, Kossuth u. 27.

2018 november 21. 10:00-14:00

Hozza magával önéletrajzát is!

Kiállítók bemutatkozása:

 • céginformációk
 • állásajánlatok
 • önéletrajz adatbázisba való bekerülési lehetőség

Szervező: EFOP-1.5.3-16-2017-00086 „Együtt a humán szolgáltatás fejlesztésért”

MUNKAERŐBÖRZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓK RÉSZÉRE

 

Tiszalök Város Önkormányzata a „Együtt a humán szolgáltatás fejlesztésért” EFOP -1.5.3-16-2017-00086 kódszámú projekt keretében Ösztöndíj pályázatot ír ki a településen élő felsőfokú oktatási intézményekben tanulók részére

 

 1. A pályázat célja:

 

Tiszalök Város Önkormányzata a település népességmegtartó erejének erősítése érdekében a Tiszalökön élő azon felsőfokú oktatási intézményekben tanulók részére kíván ösztöndíjat biztosítani, akik megfelelnek a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek.

 

 1. Az ösztöndíjban részesítés feltételei

 

Tiszalök Város Önkormányzata pályázati eljárás eredményeként ösztöndíjban részesíti a lentebb meghatározott számú, jól tanuló, az adott településen állandó lakcímmel rendelkező, felsőfokú oktatási intézményben tanulót, aki:

 1. a pályázat beadásával vállalja, hogy tanulmányai elvégzése után 2 évig visszajön a településre dolgozni, és a tanulmányai alatt a nyári szünetben önkéntes tevékenységet végezni a pályázathoz kapcsolódó programok során:
 2. nappali rendszerű felsőfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik,
 3. tanulmányi átlaga az ösztöndíj igénylést megelőző lezárt tanévben eléri a 4,00 tanulmányi átlagot,
 4. tiszalöki lakcímmel rendelkezik,
 5. megállapodást köt egy munkáltatóval, hogy tanulmányai elvégzése után 2 évig foglalkoztatni kívánja,
 6. a nyári szünetben 40 órányi önkéntes tevékenységet lát el.

 

A pályázat alapján Tiszalök Város Önkormányzata ösztöndíjban részesíti, a fent meghatározott kritériumoknak megfelelő maximum 1 fő tanulót.

 

 1. Az ösztöndíj folyósítás időtartama és összege

 

Az ösztöndíj leghamarabb 2018. november 15.-től 24 hónapon keresztül kerül folyósításra.

Az ösztöndíj összege havonta bruttó 40.000,-Ft.

Az ösztöndíjat az EFOP-1.5.3-16-2017-00086 azonosítószámú, „Együtt a humán szolgáltatás fejlesztésért” elnevezésű pályázat biztosítja.

Az ösztöndíj havi összegét az önkormányzat a tárgyhónap 10. napjáig az ösztöndíjas részére kifizeti, illetve az általa megadott bankszámlára átutalja.

Az ösztöndíj folyósítása tanév közben megszűnik, ha az ösztöndíjban részesülő tanuló tanulói jogviszonya véglegesen megszűnik, vagy hallgatói jogviszonyát szünetelteti.

 

 1. A pályázatok benyújtásának módja

 

A pályázatot papíralapon a jelen felhívás mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével postai úton vagy személyesen Tiszalök Város Önkormányzatának (4450 Tiszalök, Kossuth u. 67.) címezve lehet benyújtani.

 

 1. A személyes tájékoztatás módja

 

A pályázati kiírásról bővebb tájékoztatás kérhető: Forgács-Nagy Emese (szakmai vezető), e-mail: efop15316@tiszalok.hu vagy 06-70-606-2434.

 

 1. A pályázat benyújtásának határideje

 

A pályázatok beérkezési határideje: 2018. év október hónap 29. napja

 

 1. A pályázat kötelező mellékletei:

 

– oktatási intézmény igazolása fennálló tanulói jogviszonyról,

– tanulmányi átlag hitelt érdemlő igazolása,

– lakcímkártya másolata,

– megállapodás egy munkáltatóval

 

 1. A pályázatok elbírálása

 

Az ösztöndíjak elbírálásáról Tiszalök Város Polgármestere dönt.

 

 1. Az elbírálás határideje

 

A pályázat benyújtási határidejét követő 15 napon belül.

 

 1. Értesítés a pályázati döntésről

 

A döntéshozó a meghozott döntéséről 8 napon belül írásban értesíti a pályázókat.

 

A dokumentum letölthető itt : PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓK RÉSZÉRE

 


Az EFOP-1.5.3-16-2017-00086 „Együtt a humán szolgáltatás fejlesztésért” című pályázat keretében pszichológus munkatársat keres Tiszalök Város Önkormányzata.

A munkaviszony időtartama:

Határozott idejű munkaviszony, 25 hónap.

 

Foglalkoztatás jellege:

Heti 20 óra

 

A munkavégzés helye:

Tiszalök

A pszichológus munkatárs feladatai:

 • Település igényeinek figyelembevételével a nevelési és oktatási intézményekkel való kapcsolattartás
 • A nevelési és oktatási intézménybe kerülő különböző beilleszkedési- és teljesítményzavarokkal küzdő gyerekek segítése,
 • Munkája során a gyerekekkel egyénileg és csoportosan is foglalkozik.
 • A krízishelyzetek kezelése például pályaválasztás, gyász feldolgozása,
 • Különböző csoporthelyzeteknek a létrehozásával a pszichológusnak lehetősége nyílik a csoportdinamika tudatos alkalmazására, a csoportban levő tanulók önismeretének, kommunikációs képességeinek, szociális érzékenységének fejlesztésére.
 • Egyéni esetvezetés
 • A leggyakrabban felmerülő esetek kezelése a lakosság körében például szorongás, hangulatzavar, párkapcsolati probléma

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi végzettség
 • Számítógép felhasználói ismeretek, az irodai alkalmazások (MS Office) magabiztos kezelése
 • Kiváló kommunikációs- és szervezőkészség
 • Jó problémamegoldó- és együttműködési készség
 • Jó kapcsolatteremtő képesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben, projektben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz (Europass)
 • Motivációs levél
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2018.október 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2018. szeptember 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Forgács-Nagy Emese szakmai vezető nyújt, a 06-70-606-2434-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszalök Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4450 Tiszalök, Kossuth u. 67.). Kérjük a borítékon feltüntetni a projekt nevét: „EFOP 1.5.3-16-2017-00086 „Együtt a humán szolgáltatás fejlesztésért”, valamint a munkakör megnevezését: pszichológus.
 • Személyesen: Forgács-Nagy Emese szakmai vezető részére, 4450 Tiszalök, Kossuth utca 67.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 26.


 


Efop páylázati logo

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt