Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Helyi lakáscélú támogatás Tiszalökön

Helyi lakáscélú támogatás Tiszalökön

 

A 10/2016. (X.6.) számú önkormányzati rendelet értelmében lakáscélú támogatás folyósítására lehet kérelmet benyújtani a Képviselő-testülethez. Ennek formája vissza nem térítendő, egyszeri és egyösszegű pénzbeli juttatás.

 

A támogatás mértéke:

Lakás vásárlására az ingatlan vételár 15 %-a, de maximum 300.000.- Ft,

Lakás építésére 400.000.- Ft

 

Az adott évben az erre a célra elkülönített összeg kimerüléséig van lehetőség támogatás nyújtására, annak kimerülése esetén a kérelmet el kell utasítani. (2020. évben lakásépítésre 1.600.000 Ft, lakásvásárlásra 2.400.000 Ft a keret. A hatályos Rendelet szerint a két keret nem összevonható.)

 

Igénybevétel feltételei:

 • Tiszalök Város közigazgatási területén legalább 1 éve
 1. a)      lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, vagy
 2. b)      munkaviszonnyal vagy vállalkozással rendelkező
 • nagykorú személyek, családok vehetik igénybe.
 • aki a méltányolható lakásigény felső határát meg nem haladó lakást épít, vagy vásárol.
 • akinek, valamint a vele költöző közeli hozzátartozójának önkormányzati tulajdonú lakásra nem áll fenn bérleti jogviszonya.
 • akinek, házastársának, élettársának gyermekének a megépíteni vagy megvásárolni kívánt lakáson kívül más lakásban együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van, akkor, ha a tulajdonszerzés öröklés útján, vagy tulajdonközösség megszüntetése révén történt.
 • Használt lakás vásárlására akkor adható, ha a lakás: per, teher és igénymentes, beköltözhető állapotban van és az ingatlan nyilvántartásban rendezetten szerepel.

 

A lakáscélú támogatás iránti kérelmet

 1. a)      lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés aláírásától számított két éven belül,
 2. b)      lakásépítés esetén az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül lehet benyújtani.

 

A kérelmek évente március 1-től július 31-ig nyújthatók be a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatalnál. A támogatást az Önkormányzat honlapján (www.tiszalok.hu), illetve a Tiszalöki Hírlapban ki kell hirdetni tárgyév március 30-ig.

A határidőben benyújtott kérelmek elbírálása legkésőbb a tárgyév szeptember 30-ig történik meg. A kérelmekről a Képviselő-testület zárt ülésen dönt.

 

A kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:

 1. a)   lakásvásárlás esetén a megvásárolni szándékozott lakás tekintetében a Földhivatal által megküldött bejegyző határozatot, az adásvételi szerződés egy példányát a Rendelet 2. számú melléklete szerint kitöltött jövedelem nyilatkozattal.

 

 1. b)   lakásépítés esetén a jogerős építési engedélyt, költségvetést, az ingatlan 30 naptól nem régebbi tulajdoni lapját, a Rendelet 3. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, valamint a 2. számú melléklet szerinti kitöltött jövedelem nyilatkozatot.

A lakáscélú támogatási kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére a Hivatal környezettanulmányt készít. Ennek során kiemelt helyet kap a megvásárolt ingatlan lakhatósága, használhatósága és hogy az legalább „komfortos” besorolású legyen. Ennek megállapításához szükség esetén szakértő is bevonható.

 

A kérelmek elbírálásánál az alábbi sorrendben, előnyben kell részesíteni:

 1. a)      a fiatal házasokat,
 2. b)      a gyermeküket egyedül nevelőket
 3. c)      a többgyermekes házasokat

Ha a fentieknek egyszerre több igénylő is megfelel, az igénylők közül a rosszabb anyagi helyzetben lévőt kell előnyben részesíteni.

 

A támogatás megállapításakor Tiszalök Város Önkormányzata javára a szerződés aláírásától számított 6 év időtartamra elidegenítési tilalmat kell az ingatlan nyilvántartásba bejegyezni.

A támogatás felhasználást

 1. a)   lakásvásárlás esetén, ha a kérelem benyújtásakor még nincs tulajdont igazoló tulajdoni lap a támogatás folyósításától számított egy éven belül a tulajdoni lap másolatának a Polgármesteri Hivatal részére történő bemutatásával,
 2. b)   lakásépítés esetén a használatbavételi engedély bemutatásával a támogatás folyósításától számított 3 éven belül igazolni kell.

 

A Rendelet a honlapon teljes terjedelmében elérhető.

Bővebb tájékoztatás: Págerné Kiss Beáta ügyintéző (Polgármesteri Hivatal titkársága, 12-es iroda).

 

 

 

 

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt