Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A Kormány 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete a védelmi intézkedésekről

A Kormány 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete a védelmi intézkedésekről

 

A Kormány az  Alaptörvény  53.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  figyelemmel  a  koronavírus  elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, a 9. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  A rendelet hatálya

 1.  (1)   E rendelet hatálya – Budapest főváros és Pest megye kivételével – Magyarország területére terjed ki.
  • Az e  rendelet  hatálya  alá  tartozó  területen  a  kijárási  korlátozásról  szóló  71/2020.  (III.  )  Korm.  rendeletben meghatározott kijárási korlátozás megszűnik.
 • E rendelet hatálya alá tartozó területen az élet- és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges  megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. ) Korm. rendelet az e rendeletben meghatározott eltérésekkel alkalmazható.

2. Általános védelmi intézkedések

 1. (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani.
  • Mindenki köteles üzletben  történő  vásárlás  és  tömegközlekedési  eszközökön  való  tartózkodás  során  a  szájat  és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő)
  • A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak.

3. Idős honfitársainkra vonatkozó védelmi intézkedések

(1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy  az  élelmiszerüzletet,  drogériát,  gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

 • Az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben

9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.

 • A településen működő piac nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a települési önkormányzat e rendelettől eltérően rendelkezhet. A piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják.

4. Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések 

 1. (1)   Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.
  • A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.
  • A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez  az  elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
  • A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható.
  • A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható.
  • A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából  működő  üzlet  nyitva tarthat és látogatható.
 1. (1) A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a 4. §-ban meghatározott látogatható hely üzemeltetője gondoskodik.
  • A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni.
  • A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől szeptember 1. napjáig nem kell a közterület- használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.

5. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

 1. § (1) A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható.

(2) A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.

6. A felsőoktatási intézményekre vonatkozó intézkedések

 1. § (1)  A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható. A felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos.

(2)   A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik.

7. Záró rendelkezések

 1. (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 4-én lép hatályba.

(2)  A 9. § 2020. május 18-án lép hatályba.

 1. A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
 2. (1)  Az  egészségügy  ellátórendszer  vonatkozásában  elrendelt  korlátozások  feloldásáról  –  a  járványügyi  előírások figyelembevételével – külön szabály rendelkezik.
 • E rendelet hatálya alá tartozó területen az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. ) Korm. rendelet
 1. § (2) bekezdése nem alkalmazható.
 • Felhatalmazást kap a települési önkormányzat polgármestere – mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdése  alapján  –,  hogy  önkormányzati  rendeletben  határozza  meg a településen működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályait.
 • A szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési  nyilvántartási  rendszerről  szóló    évi
 1. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott védelmi intézkedést, valamint a védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosítására vonatkozó szabályokat megszegi.
 • A Szabs. tv. § (1) bekezdésétől eltérően a (4) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
 • A (4) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabs. tv. § (2) bekezdésétől eltérően ötezer forinttól százezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén százötvenezer forintig terjed.

 

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt