Meghívó Képviselő testületi ülésre

M E G H Í V Ó

 

 

Tiszalök Város Önkormányzata polgármestere a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45. §-ban biztosított jogkörében a Képviselő-testület
nyílt testületi ülését

 

2020. január 30-án (csütörtök) du. 14.00 órai

kezdettel összehívja.

Az ülés helye: Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácsterme

                        (Tiszalök, Kossuth utca 67.)

 

 

Napirendi javaslat

 

 

  1. A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési költségvetésének jóváhagyása.

Előadó: Mező József jegyző

Előkészítette: Mező József jegyző

Pétervári György pénzügyi irodavezető

Véleményezte: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

  1. A Város 2020. évi rendezvénytervének véleményezése.

Előadó: Tölgyesi Attiláné a Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója

Előkészítette: Tölgyesi Attiláné a Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója

Véleményezte: Kulturális, Sport, Ifjúsági és Köznevelési Bizottság

  1. A Tiszalöki Hírlap felelős szerkesztőjének beszámolója a lap előző évi munkájáról.

      Előadó: Fülöp Attila felelős szerkesztő

      Véleményezte: Kulturális, Sport, Ifjúsági és Köznevelési Bizottság

  1. Tiszalök Város Önkormányzata Városüzemeltetési Intézménye intézményvezetői pályázatára beadott pályázatok elbírálása.

Előadó: Gömze Sándor polgármester

Előkészítette: Csikósné Juhász Erika aljegyző

Véleményezte: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

  1. A 2019. október 24-i alakuló üléshez tett törvényességi észrevételekhez kapcsolódóan szükséges határozatok módosítása.

Előadó: Mező József jegyző

Előkészítette: Mező József jegyző

Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság

  1. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Gömze Sándor polgármester

Előkészítette: Tátrai Anikó és Murvainé Tilk Anna köztisztviselők

  1. Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyása (Orfeusz Kft. temetőüzemeltetés).

Előadó: Gömze Sándor polgármester

Előkészítette: Mező József jegyző

Véleményezte: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

  1. Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása.

Előadó: Gömze Sándor polgármester

Előkészítette: Olajos Mariann köztisztviselő

Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

  1. Iskolai felvételi körzethatár jóváhagyásáról határozathozatal.

Előadó: Gömze Sándor polgármester

Előkészítette: Mező József jegyző

Véleményezte: Kulturális, Sport, Ifjúsági és Köznevelési Bizottság

  1. Polgármester tájékoztatója az előző ülés eltelte óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről.

Előadó: Gömze Sándor polgármester

Tiszalök, 2020. január 17.

 

 

                                                                           Tisztelettel:

                                                                                                  Gömze Sándor

                                                                                                   polgármester

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt