Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

MVM közleménye

MVM közleménye

                                                                          MVM OVIT Zrt. TPMSZF

 

Tárgy: A „(Munkács) OH – Sajószöged 400 kV-os távvezeték védővezető cseréje OPGW-re, és korell oszlopok kötőelem cseréje és festése” megnevezésű projekt munkálatainak bejelentése

 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyban megjelölt távvezeték üzemeltetője és egyben tulajdonosa, a MAVIR Zrt. (1031 Budapest, Anikó utca 4.) megbízásából társaságunk a tárgyban jelölt távvezeték nyomvonalban történő kivitelezési munkáit 2017. szeptember 17.-én megkezdi. A munkavégzés előre láthatóan 2017. november 17-ig fog tartani.

 

A munkavégzés a MAVIR Zrt. bejegyzett vezetékjoga alapján történik . A munkák során, a terepen való mozgás közben gépeink taposási kárt okozhatnak az érintett ingatlanokon, amelyért a terület használóját a hatályos jogszabályok alapján kártérítés illeti meg.

 

 

Ezen igényeket a károsodott ingatlanok használói a térségben jelenlevő, a munkákért felelős építésvezetőnek személyesen, telefonon, vagy levélben a következő címre jelenthetik be:

 

 

MVM OVIT Országos Villamostávvezeték ZRt.

1158 Budapest, Körvasút sor 105.

 

 

A kivitelező építésvezetője:

Huszty Attila; MVM OVIT Zrt. 1158 Budapest, Körvasút sor 105. tel: 06-20/416-9870

 

A kivitelező felelős műszaki vezető je :

Kopasz Sándor ; MVM OVIT Zrt. 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Névjegyzéki száma: MV-É-03-5100/2022; tel: 06-20/353-5843

 

A kivitelezés műszaki ellenőre:

Dusnoki Attila; MVM ERBE Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 95. Névjegyzéki száma: ME-EN-Vl-13-62437; Tel: 06-1/382-4786

 

 

Felkérjük Önöket, hogy a helyben szokásos módon jelen értesítésünket közzétenni, és az esetlegesen Önöknél jelentkező károsultakat a megjelölt címre irányítani szíveskedjenek .

 

Tisztelettel:             Paluska Ferenc Zoltán                                                             Szép Zsolt

                                  távvezeték  üzletigazgató                                                                szakfőmémök

 

 

 

 

 

 

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt