Pályázat óvodapedagógusi munkakör betöltésére

Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde Napraforgó óvoda
óvodapedagógus 1 fő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozott idejű 2020.10.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4450 Tiszalök- Napraforgó óvoda, Akácfa utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, amelyet a köznevelési törvény valamint az intézmény dokumentumai előírnak munkaköri leírásnak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, óvodapedagógus,
 •       magyar állampolgárság
 •       büntetlen előélet
 •       foglalkozás- egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       óvodapedagógus végzettséget igazoló oklevél
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       fényképes szakmai önéletrajz
 •       motivációs levél, nyilatkozat arról hogy a pályázó adatait az eljárásban résztvevők megismerheteik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pócsik Erika nyújt, a 06-70-319-4845 vagy 06-42-278-226 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde címére történő megküldésével (4450 Tiszalök, Kossuth utca 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0702/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus 1 fő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Elbírálás személyes meghallgatás után, intézményvezetői döntés alapján.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Tiszalök Város honlapja
Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt