Pályázat óvodapedagógusi munkakör betöltésére

Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda Napos Bölcsőde Napraforgó feladatellátási helyre
1 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.11.13-2020.10.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4450 Tiszalök Napraforgó óvoda, Akácfa utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, amelyet a köznevelési törvény valamint az intézmény dokumentumai előírnak munkaköri leírásnak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, Óvodapedagógus,
 •       óvodapedagógus végzettséget igazoló oklevél
 •       fényképes szakmai önéletrajz
 •       foglalkozás egészségügyi alkalmasság
 •       büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       óvodapedagógus végzettséget igazoló oklevél
 •       fényképes szakmai önéletrajz
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       motivációs levél, nyilatkozat arról hogy a pályázó adatait az eljárásban résztvevők megismerheteik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pócsik Erika nyújt, a 06703194845 vagy 42/278226 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde címére történő megküldésével (4450 Tiszalök, Kossuth utca 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10.17/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodapedagógus.

vagy

 •       Elektronikus úton Pócsik Erika részére a tiszalokovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Tiszalök Város Honlapja – 2018. október 17.
Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt