PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓK RÉSZÉRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓK RÉSZÉRE

 

Tiszalök Város Önkormányzata a „Együtt a humán szolgáltatás fejlesztésért” EFOP -1.5.3-16-2017-00086 kódszámú projekt keretében Ösztöndíj pályázatot ír ki a településen élő felsőfokú oktatási intézményekben tanulók részére

 

 1. A pályázat célja:

 

Tiszalök Város Önkormányzata a település népességmegtartó erejének erősítése érdekében a Tiszalökön élő azon felsőfokú oktatási intézményekben tanulók részére kíván ösztöndíjat biztosítani, akik megfelelnek a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek.

 

 1. Az ösztöndíjban részesítés feltételei

 

Tiszalök Város Önkormányzata pályázati eljárás eredményeként ösztöndíjban részesíti a lentebb meghatározott számú, jól tanuló, az adott településen állandó lakcímmel rendelkező, felsőfokú oktatási intézményben tanulót, aki:

 1. a pályázat beadásával vállalja, hogy tanulmányai elvégzése után 2 évig visszajön a településre dolgozni, és a tanulmányai alatt a nyári szünetben önkéntes tevékenységet végezni a pályázathoz kapcsolódó programok során:
 2. nappali rendszerű felsőfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik,
 3. tanulmányi átlaga az ösztöndíj igénylést megelőző lezárt tanévben eléri a 4,00 tanulmányi átlagot,
 4. tiszalöki lakcímmel rendelkezik,
 5. megállapodást köt egy munkáltatóval, hogy tanulmányai elvégzése után 2 évig foglalkoztatni kívánja,
 6. a nyári szünetben 40 órányi önkéntes tevékenységet lát el.

 

A pályázat alapján Tiszalök Város Önkormányzata ösztöndíjban részesíti, a fent meghatározott kritériumoknak megfelelő maximum 1 fő tanulót.

 

 1. Az ösztöndíj folyósítás időtartama és összege

 

Az ösztöndíj leghamarabb 2018. november 15.-től 24 hónapon keresztül kerül folyósításra.

Az ösztöndíj összege havonta bruttó 40.000,-Ft.

Az ösztöndíjat az EFOP-1.5.3-16-2017-00086 azonosítószámú, „Együtt a humán szolgáltatás fejlesztésért” elnevezésű pályázat biztosítja.

Az ösztöndíj havi összegét az önkormányzat a tárgyhónap 10. napjáig az ösztöndíjas részére kifizeti, illetve az általa megadott bankszámlára átutalja.

Az ösztöndíj folyósítása tanév közben megszűnik, ha az ösztöndíjban részesülő tanuló tanulói jogviszonya véglegesen megszűnik, vagy hallgatói jogviszonyát szünetelteti.

 

 1. A pályázatok benyújtásának módja

 

A pályázatot papíralapon a jelen felhívás mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével postai úton vagy személyesen Tiszalök Város Önkormányzatának (4450 Tiszalök, Kossuth u. 67.) címezve lehet benyújtani.

 

 1. A személyes tájékoztatás módja

 

A pályázati kiírásról bővebb tájékoztatás kérhető: Forgács-Nagy Emese (szakmai vezető), e-mail: efop15316@tiszalok.hu vagy 06-70-606-2434.

 

 1. A pályázat benyújtásának határideje

 

A pályázatok beérkezési határideje: 2018. év október hónap 29. napja

 

 1. A pályázat kötelező mellékletei:

 

– oktatási intézmény igazolása fennálló tanulói jogviszonyról,

– tanulmányi átlag hitelt érdemlő igazolása,

– lakcímkártya másolata,

– megállapodás egy munkáltatóval

 

 1. A pályázatok elbírálása

 

Az ösztöndíjak elbírálásáról Tiszalök Város Polgármestere dönt.

 

 1. Az elbírálás határideje

 

A pályázat benyújtási határidejét követő 15 napon belül.

 

 1. Értesítés a pályázati döntésről

 

A döntéshozó a meghozott döntéséről 8 napon belül írásban értesíti a pályázókat.

 

A dokumentum letölthető itt : PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓK RÉSZÉRE

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt