Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet ,vezetők

Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

Adat megnevezése Megjegyzés
 Hivatalos név (teljes név) Tiszalök Város Önkormányzata
 Székhely 4450 Tiszalök, Kossuth Lajos utca 67.
 Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) Pf. 46.
Adószám: 15732444-2-15
 Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 42/278-122
 Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 42/578-505
 Központi elektronikus levélcím polgarmester@tiszalok.hu

jegyzo@tiszalok.hu

postmaster@tiszalok.hu

 A honlap URL-je http://www.tiszalok.hu
 Hivatali kapu TISZALOKOH
 Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) 42/278-122
 Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve nincs
 Az ügyfélfogadás rendje: A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: 8.00 – 12.00

Szerda: 8.00 – 16.00

A Polgármester ügyfélfogadási rendje:

minden hónap első Szerdáján 13.00 – 17.00

A Jegyző ügyfélfogadási rendje:

minden hónap első Szerdáján 9.00 – 11.00.

minden hónap utolsó Szerdáján 8.00 – 9.00 a közös önkormányzati hivaral szorgalmatosi kirendeltségen.

Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 Adat megnevezése  Megjegyzés
 A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Szervezeti struktúra

Közzétételi egység: A szerv vezetői

 Adat megnevezése  Megjegyzés
 A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Képviselő-testület (2014-től)
Képviselő testület (2010-2014 között)Polgármesteri Hivatal
 A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

A felügyelt költségvetési szervek

Közzétételi egység : A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

</tr class=”csik2″>

 Adat megnevezése  Megjegyzés
 A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)
 A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
 A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
 A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
 A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Gazdálkodó szervezetek

Közzétételi egység : A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodószervezetek

 Adat megnevezése  Megjegyzés
 Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik
  • Gazdálkodó szervezetek
 A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
 A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Közalapítványok

Közzétételi egység : A szerv által alapított közalapítványok

 Adat megnevezése  Megjegyzés
 Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
  • TISZALÖKI ISKOLÁS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
  • TISZALÖKI IDŐSEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
  • TISZALÖKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

Lapok

Közzétételi egység : Lapok

 Adat megnevezése  Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Tiszalöki Hírlap
HU ISSN 1586 8001
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) 4450 Tiszalök, Kossuth utca 67.
HU ISSN 1586 8001
Kiadó: Mező József
42/278-122, fax: 42/278-185
jegyzo@tiszalok.hu
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Fülöp Attila

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Közzétételi egység : Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 Adat megnevezése  Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe/td> Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Címe: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Levelezési címe: 4401 Nyíregyháza 1. Pf. 145.
Telefon: 42-594-202, Fax: 42-506-026
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereghivatal@szszbmkh.hu
Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt