Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Városunk címere:

Tiszalök címere

Álló, kerek talpú tárcsapajzs kékkel és vörössel vágott mezejében a választóvonalból kinövő helyzetben 3 természetes jegenyefa, az alsó kék mezőben a választóvonalból indulva 2 fehér hullámos csík, alatta 3 (2,1) jobbra úszó sárga hal.

A címer alapjában a zöldszín azt jelképezi, hogy a gazdasági életben a mezőgazdaság volt jelentős, a kék a vizet, amely évszázadokon át meghatározta a város életét. A fák azt ábrázolják, hogy a város és a folyó közötti területen nagy kiterjedésű ártéri erdő volt. A hal a folyó menti települések elmaradhatatlan jelképe, amelynek fontos szerepe volt a városmegélhetésében, egyrészt kereskedelmi szempontból, másrészt pedig táplálékul szolgált.

Az önkormányzat zászlaja:

A zászlóalap – arányában a zászlórúd felől nézve 1:2 arányú, fekvő, fehér téglalap, melynek felső és alsó szélénél egy-egy kék csík, az első harmadban a címer, alatta fekete betűkkel “TISZALÖK” felirat.

Az önkormányzat lobogója:

Tiszalök lobogója

Az önkormányzat lobogója 2:1 arányú álló, fehér téglalap, melynek két hosszanti szélénél egy-egy csík, az első harmadban a címer, alatta fekete betűkkel “TISZALÖK” felirat.

A lobogó alján sárga rojt.

Az önkormányzat címere és zászlaja használatának rendjére vonatkozó szabályokat a 11/1995. (XI.10.) önkormányzati rendelet állapítja meg.

A tárcsapajzs olyan pajzs, amelynek mindkét oldalán bemetszés található (a lándzsa megtámasztása céljából).
Címer összetevői: címerpajzs, rajta a címeralakkal(mesteralak), címerképpel.
A címeralakok, címerképek a pajzson az alábbi heraldikai mázakkal vannak ábrázolva:
1.) Színek: vörös, kék, zöld
2.) Fémek: arany és ezüst(sárgával és fehérrel ábrázolva)
Fő szabályként csak egymást váltva használhatók (színre fém, fémre csak szín következhet).
A vágás során a címer felső harmada – pajzsfő, az alsó harmada pajzstalp.
A pajzs ábráit két csoportba sorolhatók:
1).mesteralakok: az által keletkeznek, hogy a pajzs szabályos mértani vonalakkal felosztásra kerül. Ilyen a vágás, a pajzs vízszintes osztása (címertörés) a hullám által. A heraldika szabályainak megfelelően a mesteralak eléri a pajzsszegélyét.
2).címerképek: olyan stilizált ábrák, amelyek mellőzik a térbeli kiterjedést. A pajzson az élővilág elemei (hal, jegenyefa).
Zászló:
Csak a rúdra rögzített jelvény tekinthető zászlónak. A lobogó zsinórral húzható fel a tartórúdra. A zászló és a lobogó tartalmi értéke egyforma, és a rajta lévő ábrázolás is.

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt