Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

TOP-1.1.1-15

TOP-1.1.1-15

Tiszalök Város Önkormányzata

TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00013

Sajtóközlemény

A TISZALÖKI IPARI PARK FEJLESZTÉSE

 

Tiszalök Város Önkormányzata a Széchenyi 2020 program kiírásra kerülő “Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” TOP-1.1.1-15-SB1 kódszámú pályázaton 547 964 999 Ft uniós támogatást nyert.

 

 

Tiszalök Város egyik legnagyobb feladata, hogy a város Ipari Parkjában a gazdasági versenyképességet növelje, a befektetéseket ösztönözze. Az Ipari Parkban közvetetten létrehozott új munkahelyekkel a kiegyensúlyozott munkaerő-piaci helyzetet kialakítsa és az értékteremtő foglalkoztatást bővítse. A fejlesztés meglévő Ipari Park területén valósul meg. Ehhez nagyban hozzájárulnának az Ipari Park területére a jövőben betelepülő vállalkozók, amelyhez szükséges az ipari park infrastruktúrájának fejlesztése, hogy kedvezőbb körülményeket tudjanak biztosítani a betelepüléshez. Tehát a fejlesztés elősegíti a befektetések technikai és szakmai feltételeinek jelentős javítását, az ipari növekedés fenntartását és a betelepítettségének növelését, emellett pedig a beruházás hozzájárul a szolgáltatások komplex, minőségi fejlesztéséhez. Az Ipari park területe 39,7 ha, melynek hasznosítható területe 25,6 ha, beépített területe 14 ha, a még hasznosítható szabad területe 11,5 ha. Jelenleg 10 KKV működik az Ipari Parkban, összesen 143 főt foglalkoztatva. Az Ipari Park infrastruktúrája hiányos: közvilágítás, úthálózat fejlesztésre szorul. Jelen támogatás az infrastruktúra javítását és az úthálózat fejlesztését célozza. A projekt keretein belül burkolt út és csapadékvíz-elvezető rendszer kerül kiépítésre Az út belterületű út lesz, melynek tervezett sebessége 40 km/h, hossza a ?C? ?alaknál 810 m, a hőmérő alakúnál 235 m, összesen 1045,00 m. Az utca szélessége állandó 16,0 m. Az utcákon 1,5 m szélességű járdaburkolat is tervezett. Az utca a tervek szerint öt egyenes és két íves szakaszból áll és lekerekítő ívekkel csatlakozik a 3632 számú út burkolatához. Ezen felül a fent említett hiányosságok miatt szükséges még a megfelelő közművek kiépítése, mint a tüzivíz-hálózat, ivóvíz hálózat, csatorna, gáz és elektromos hálózat. Ezen felül felépítésre kerül egy szolgáltató iroda, amely tovább növeli az Ipari Park vonzerejét. Az iroda mérete 40 m2, tárolókkal, irodával, öltözővel, portával, vizes blokkal, illetve hozzá tartozó eszközökkel. A tervezett épület hagyományos épületszerkezetű, földszintes, magastetős és hőszigetelt. Az építés során műszaki ellenőrzés történik. A fejlesztés a már betelepült vállalatok szempontjából is előnyös, hiszen az Ipari Park infrastruktúrája bővül, és a szolgáltató épület számukra is hasznos szolgáltatásokat biztosít, mint a portaszolgálat és a területőrzés-karbantartás.

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt