Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

TOP-2.13-15-SB1 – TISZALÖK VÁROS BELTERÜLETI UTCÁIBAN MEGLÉVŐ BELVÍZELVEZETŐ ÁROK REKONSTRUKCIÓS MUNKÁI

TISZALÖK VÁROS BELTERÜLETI UTCÁIBAN MEGLÉVŐ BELVÍZELVEZETŐ ÁROK REKONSTRUKCIÓS MUNKÁI

Tiszalök Város Önkormányzata

TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00052

Sajtóközlemény

Tiszalök város belterületi utcáiban meglévő belvízelvezető árok rekonstrukciós munkái

Tiszalök Város Önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretében kiírásra kerülő “Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” TOP-2.13-15-SB1 kódszámú pályázaton 62 821 876 Ft uniós támogatást nyert.

A belvízelvezető árkok rekonstrukciós munkái eredményeként 2988 méter csapadékvíz hálózat felújítása valósul meg, kimondottam a belvízzel veszélyeztetett területrészeken. A régi árkok állaguk leromlott, összetöredezett, feliszapolódott, mely tényezők növelik a csapadék lefolyásának idejét, veszélyeztetve a belterületi lakóingatlanokat.

A rekonstrukció a meglévő árokrendszert érinti, az engedélyezett állapot helyreállítása történik új mederburkolat kiépítésével. Egyes csővezetéki szakaszokon a csővezeték mosatását irányozzuk elő.

Ezen kívül megtörténik a belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése mederkialakítással valamint helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt.

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt