Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A veszélyhelyzettel kapcsolatos új kormányrendeletek

169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet A kijárási korlátozás Budapest fővárosban és Pest megye területén való fenntartásáról
170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet A sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről
172/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet A veszélyhelyzettel összefüggésben a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
174/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos

rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról

175/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről szóló 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról
17/2020. (IV. 30.) EMMI rendelet A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról

 

A Kormány 169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete

a kijárási korlátozás Budapest fővárosban és Pest megye területén való fenntartásáról

 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 1. A kijárási korlátozás Budapest főváros és Pest megye területén fennmarad.

 

 1. A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet és a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet hatálya Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.

 

 1. Ez a rendelet 2020. május 4-én lép hatályba.

 

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete

a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről

 

A Kormány

az  Alaptörvény  53.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  figyelemmel  a  koronavírus  elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 1. (1) Magyarország egész területén
  1. sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható,
  2. a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet, illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet eltérően rendelkezik.

 

 1. E rendelet alkalmazásában a lóversenyt sportrendezvénynek kell tekinteni.

 

 1. (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 4-én lép hatályba.

(2)  A 4. § 2020. május 18-án lép hatályba.

 

 1. A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

 

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 172/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete

a veszélyhelyzettel összefüggésben a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

 

A Kormány

az  Alaptörvény  53.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  figyelemmel  a  koronavírus  elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 5a. pontjának rendelkezését úgy kell alkalmazni, hogy a helyi termelői piacon a piac fekvése szerinti megyében vagy a piac 40 km-es körzetében vagy Budapesten fekvő helyi termelői piacon az ország területén bárhol működő szociális szövetkezet is értékesítheti termékeit.

 

 1. (1)   Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)   A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

 

 1. A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

 

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 174/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete

az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet dosításáról

 

A Kormány

az  Alaptörvény  53.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  figyelemmel  a  koronavírus  elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 1. Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV.  1.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  R.)  a  következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § (1) Magyar állampolgár személyforgalomban

 1. a Cseh Köztársaság,
 2. a Lengyel Köztársaság,
 3. a Koreai Köztársaság,
 4. a Németországi Szövetségi Köztársaság,
 5. az Osztrák Köztársaság és f ) a Szlovák Köztársaság

területéről,  ezen  országok  valamelyikének  területén  tett  üzleti  célú  utazást  követően  Magyarország  területére

 • a § és a 4. § (1) bekezdése szerinti korlátozás nélkül – beléphet, ha a magyar állampolgár olyan belföldi vagy az a)–f) pontokban megjelölt államok egyikében bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben az a)–f) pontokban  megjelölt  állam  legalább  egyikében  bejegyzett  további gazdasági társasággal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti vállalkozási viszonyban áll (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás).
  • A  külföldről   érkező   nem   magyar   állampolgár   személyforgalomban   Magyarország   területére   a   kapcsolt vállalkozások közötti üzleti célú utazás esetén, az (1) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott országok területéről
 • a  §-tól  eltérően,  a  4.  §  (1)  bekezdése  szerinti  korlátozás  nélkül  –  beléphet,  amennyiben  az  (1)  bekezdés a)–f) pontjában meghatározott valamely ország állampolgára.
  • Az (1) és (2) bekezdés szerint történő belépés során valószínűsítenie kell az üzleti célú utazás tényét.”

 

 1. Az R.
  1. §-ában és 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a 4. § (1), (2) és (5) bekezdésében meghatározott kivétellel” szövegrész helyébe az „a 4. § (1), (2) és (5) bekezdésében és a 4/A. §-ban meghatározott kivétellel” szöveg,
  2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a (2) és az (5) bekezdés szerinti kivétellel” szövegrész helyébe az„a (2) és az (5) bekezdés, valamint a 4/A. § szerinti kivétellel” szöveg

lép.

 

 1. (1)   Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)   A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

 

 1. A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

 

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

 

 

 

 

A Kormány 175/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete

a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről szóló 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról

 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 1. A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről szóló 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az írásbeli vizsga lebonyolítása során a vizsgaszervező intézmény a tanárok előzetesen elkészített beosztásától a Vizsgaszabályzat 20. § (6) bekezdése szerinti óránkénti váltás tekintetében eltérhet.”

 

 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Az emberi erőforrások minisztere 17/2020. (IV. 30.) EMMI rendelete

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § a) pontja tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

 

 1. A   háziorvosi,   házi   gyermekorvosi   és   fogorvosi   tevékenységről   szóló   4/2000.   (II.   25.)   EüM   rendelet   23.   §

(2) bekezdésében az„A veszélyhelyzet” szövegrész helyébe az„A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet” szöveg lép.

 

 1. Hatályát veszti
  1. a fertőző  betegségek  és  a  járványok  megelőzése  érdekében  szükséges  járványügyi  intézkedésekről  szóló 18/1998. (VI. ) NM rendelet 44. §-a,
  2. a háziorvosi,  házi  gyermekorvosi  és  fogorvosi  tevékenységről  szóló  4/2000.  (II.  )  EüM  rendelet  23.  §
   • bekezdése.

 

 1. (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 4-én lép hatályba.
  • A § a) pontja 2020. június 1-jén lép hatályba.

 

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

 

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt